فایل ورد ديدگاه سالمندان جنوب استان کرمان نسبت به سلامت خود و رفتارهاي مرتبط با آن در سال 1392

لینک دانلود

 فایل ورد ديدگاه سالمندان جنوب استان کرمان نسبت به سلامت خود و رفتارهاي مرتبط با آن در سال 1392 دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ديدگاه سالمندان جنوب استان کرمان نسبت به سلامت خود و رفتارهاي مرتبط با آن در سال 1392  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ديدگاه سالمندان جنوب استان کرمان نسبت به سلامت خود و رفتارهاي مرتبط با آن در سال 1392،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ديدگاه سالمندان جنوب استان کرمان نسبت به سلامت خود و رفتارهاي مرتبط با آن در سال 1392 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: امروزه جهان با پدیده ای به نام سالمندی جمعیت مواجه شده است. در این رابطه ارزیابی وضعیت سلامت و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت آن ها به عنوان گروه در معرض خطر جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه دیدگاه سالمندان ساکن جنوب استان کرمان نسبت به سلامت خود و رفتارهای مرتبط با آن را در سال 1392مورد بررسی قرار داده است.روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که در سال 1392 بر روی 710 نفر از سالمندان شهرستان های جنوبی استان کرمان با روش نمونه گیری چند مرحله ای بوسیله پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن با روش تعیین محتوا و پایایی آن با روش آزمون مجدد تایید شده انجام و در پایان داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم افزارSPSS نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج: از بین نمونه های مورد مطالعه تعداد 359 نفر (50.6 درصد) از سالمندان مورد بررسی زن و مابقی مرد بودند. میانگین سنی آن ها 72.12±13.25 سال بود. شایع ترین شکایات و مشکلات جسمی و روانی در سالمندان به ترتیب مربوط به اختلالات اسکلتی- عضلانی (57.5 درصد)، اختلالات خواب (39.9 درصد)، مشکلات قلبی و فشار خون بالا (35.6 درصد) بود. از نظر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، درصد کمی از سالمندان فعالیت فیزیکی منظم (18.7 درصد)، کنترل قند خون دست کم هر شش ماه یک بار (23.2 درصد)، مصرف روغن نباتی مایع (33.8 درصد) و استفاده از سبزی و میوه در رژیم غذایی روزانه (36.6 درصد) داشتند. از نظر ارتباط بین سن و فعالیت های ضروری زندگی، شکایات و مشکلات جسمی و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی بجز در فعالیت های ضروری زندگی، اختلالات بینایی و شنوایی تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (P<0.05).نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که وضعیت سالمندان مورد بررسی در اختلالات اسکلتی-عضلانی، اختلالات خواب، مشکلات قلبی و فشار خون بالا و انجام برخی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت مطلوب نبوده و نیازمند اجرای برنامه های آموزش بهداشت و حمایت های اجتماعی- اقتصادی می باشند.
كلید واژه: سلامت، رفتار، سالمند

توضیحات بیشتر