فایل ورد رابطه سخت رويي با خودکار آمدي و کنترل شخصي در مبتلايان به سرطان پستان

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه سخت رويي با خودکار آمدي و کنترل شخصي در مبتلايان به سرطان پستان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه سخت رويي با خودکار آمدي و کنترل شخصي در مبتلايان به سرطان پستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه سخت رويي با خودکار آمدي و کنترل شخصي در مبتلايان به سرطان پستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه سخت رويي با خودکار آمدي و کنترل شخصي در مبتلايان به سرطان پستان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :10

مقدمه و هدف: سرطان از مهم ترین علل مرگ و میر در دنیاست. امروزه علاوه بر مداخلات زیست شناختی و پزشکی احتمال تاثیر سایر عوامل در سازگاری و کارایی اقدامات درمانی مطرح گردیده است. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سخت رویی با خودکارآمدی و کنترل شخصی در بیماران مبتلا به سرطان پرداخته است.روش ها: این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی انجام شده است. داده ها از 50 زن مبتلا به سرطان پستان در بیمارستان امید مشهد جمع آوری شد. واحدهای مورد مطالعه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه سخت رویی، خودکارآمدی و ادراک بیماری بود. داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج: میانگین سنی گروه مورد بررسی 45.5 سال بوده است. بین سخت رویی با خودکارآمدی و کنترل شخصی بترتیب (p=0.005، r=0.33 و p=0.007، r=0.19) همبستگی معناداری وجود داشت. هم چنین سخت رویی 13 درصد واریانس خودکارآمدی و 5 درصد واریانس مولفه کنترل شخصی در بیماران سرطانی را پیش بینی می نمود.نتیجه گیری: بر اساس یافته ها خودکارآمدی و توانایی کنترل بیماری با سخت رویی رابطه داشته و می تواند نحوه رفتار فرد در برابر سرطان و سایر بیماری های مزمن را پیش بینی کند. با توجه به اینکه سخت رویی و مولفه های آن تحت تاثیر محیط و شرایط آن قرار دارد، لذا آموزش بیماران جهت توانمندسازی آن ها در این زمینه پیشنهاد می شود.
كلید واژه: بیماران سرطانی، سخت رویی، خودکارآمدی، کنترل شخصی

توضیحات بیشتر