فایل ورد بررسي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري در شبکه آب شرب شهري شهرستان تربت حيدريه در سال 1392

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري در شبکه آب شرب شهري شهرستان تربت حيدريه در سال 1392 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري در شبکه آب شرب شهري شهرستان تربت حيدريه در سال 1392  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري در شبکه آب شرب شهري شهرستان تربت حيدريه در سال 1392،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري در شبکه آب شرب شهري شهرستان تربت حيدريه در سال 1392 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف:خورندگی و رسوب گذاری در شبکه آب رسانی از دیدگاه اقتصادی و بهداشتی از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری آب در شبکه آب رسانی شهرستان تربت حیدریه در سال 1392 انجام گردیده است.روش ها: در این تحقیق توصیفی- مقطعی شبکه توزیع آب شهرستان به 15 خوشه تقسیم و از هر خوشه 6 نمونه و در مجموع 90 نمونه به صورت تصادفی از ابتدای سال 1392 تا انتهای سال برداشت شد. نمونه ها بر اساس روش های استاندارد متد مورد آنالیز و پنج شاخص لانژلیه، رایزنر، پوکوریوس، لارسون- اسکولد و شاخص تهاجم، خورندگی و رسوب گذاری آب شهرستان تربت حیدریه مورد مطالعه قرار گرفتند.نتایج: بر اساس یافته ها اندیس رایزنر، لانژلیه، پوکوریوس، لارسون- اسکولد و تهاجم به ترتیب 7.72±0.2، 0.021±0.12، 7.65±0.3، 1.72±0.45 و 12±0.12 می باشد که حاکی از خورنده بودن آب در 40، 100، 100، 94 و 33 درصد از شبکه های آب رسانی به ترتیب اندیس های مربوطه است.نتیجه گیری: به طور کلی آب شرب در شبکه آب رسانی شهرستان تربت حیدریه تمایل به خورندگی دارد. لذا پیشنهاد می گردد اقداماتی جهت کنترل خورندگی از قبیل تنظیم pH، قلیایت و سختی آب به منظور کاهش خورندگی و مواد جانبی آن مد نظر قرار گیرد.
كلید واژه: آب آشامیدنی، خورندگی، رسوب گذاری، شاخص های پایداری

توضیحات بیشتر