فایل ورد كيفيت خواب و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد كيفيت خواب و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد كيفيت خواب و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد كيفيت خواب و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد كيفيت خواب و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: یك سوم عمر انسان در خواب سپری می شود. میزان سرحال بودن و موفقیت فرد در دوسوم زمان باقیمانده، با كیفیت خواب وی مرتبط است. این مطالعه با هدف بررسی كیفیت خواب دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی و عوامل مرتبط با آن انجام گرفت.روش كار: در این مطالعه توصیفی - مقطعی، از بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی، نمونه ای 400 نفری با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده و از پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته و شاخص كیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون t مستقل، تحلیل واریانس تك متغیری و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته ها: میانگین زمان خواب دانشجویان، 00:26 نیمه شب؛ ساعت بیداری ، 07:49؛ میزان بیداری قبل از خواب 26 دقیقه؛ و میانگین خواب مفید 6 ساعت و 51 دقیقه بود. بالا بودن شاخص كیفیت خواب دانشجویان (6.24) از حداكثر نمره خواب مطلوب (5<) نشانگر نامطلوب بودن كیفیت خواب 214 نفر (%53.5) از دانشجویان بود. بین شاخص كیفیت خواب دانشجویان دختر و پسر و بومی و غیربومی تفاوت وجود نداشت ولی دانشجویان خوابگاهی از كیفیت خواب پایینی برخوردار بودند (p<0.01). همچنین كیفیت خواب دانشجویان، با ساعت خواب و بیداری قبل از خواب رابطه مستقیم و با میزان خواب واقعی و عملكرد تحصیلی، رابطه منفی داشت (p<0.01).نتیجه گیری: نامطلوب بودن كیفیت خواب بیش از نیمی از دانشجویان ضرورت توجه جدی مسوولین، خانواده ها و خود دانشجویان را در راستای پیشگیری از پیامدهای منفی خواب نامطلوب و همچنین ارتقاء سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی را نشان می دهد.
كلید واژه: خواب، كیفیت خواب، دانشجویان

توضیحات بیشتر