فایل ورد اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر کاهش پرخاشگري در دانش آموزان مبتلا به اعتياد اينترنتي

لینک دانلود

 فایل ورد اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر کاهش پرخاشگري در دانش آموزان مبتلا به اعتياد اينترنتي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر کاهش پرخاشگري در دانش آموزان مبتلا به اعتياد اينترنتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر کاهش پرخاشگري در دانش آموزان مبتلا به اعتياد اينترنتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر کاهش پرخاشگري در دانش آموزان مبتلا به اعتياد اينترنتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: پرخاشگری دوران نوجوانی نه تنها به قربانیان آسیب وارد می سازد، بلکه رشد خود نوجوانان پرخاشگر را نیز در معرض خطر قرار می دهد. پرخاشگری به هر شکلی از رفتار گفته می شود که بتواند به دیگران صدمه و آسیب برساند. از لحاظ فیزیولوژیکی، پرخاشگری زیاد ممکن است موجب فعالیت بیش از حد سیستم عصبی پاراسمپاتیک و یا واکنش بیش از حد به استرس محیطی و یا آزمایشگاهی گردد. لذا پژوهش حاضر در پی تعیین تاثیر درمان پذیرش و تعهد بر کاهش پرخاشگری در دانش آموزان مبتلا به اعتیاد اینترنتی بود.روش کار: روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه مبتلا به اعتیاد اینترنتی دبیرستانهای منطقه 21 شهر تهران در سال 94 بود. انجام مداخلات و نمونه گیری در این پژوهش، مجموعا به مدت 4 ماه از خرداد تا مهر 94 به طول انجامید. نمونه این تحقیق مشتمل بر 30 دانش آموز از جامعه مذکور بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند شد. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزارهای سنجش این پژوهش، مقیاس پرخاشگری AQ و پرسشنامه اعتیاد اینترنتی یانگ بود. درمان پذیرش و تعهد در گروه مداخله بصورت 8 جلسه 45 دقیقه ای به صورت انفرادی و هفتگی توسط پژوهشگر در محل مرکز پژوهشی منشور مهر اجرا شد. آزمودنی ها قبل از درمان و یک ماه پس از درمان به پرسشنامه پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس با استفاده از SPSS-22 استفاده شد.یافته ها: تحلیل آماری نشان داد درمان پذیرش و تعهد در گروه آزمایش باعث کاهش پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت آزمودنیها شد (p<0.05) اما در گروه کنترل چنین تغییری مشاهده نشد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه درک بهتری از تاثیر درمان پذیرش و تعهد را بر متغیرهای پرخاشگری نشان می دهد و به محققان پیشنهاد می شود که این تحقیق را در سایر جوامع با دامنه سنی گسترده تر انجام دهند.
كلید واژه: درمان پذیرش و تعهد، پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خصومت، اعتیاد اینترنتی

توضیحات بیشتر