فایل ورد بررسي و مقايسه تاثير پيام هاي سود محور و زيان محور از طريق پيامک تلفن همراه بر رفتار خودمراقبتي از پا در زنان مبتلا به ديابت نوع 2

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي و مقايسه تاثير پيام هاي سود محور و زيان محور از طريق پيامک تلفن همراه بر رفتار خودمراقبتي از پا در زنان مبتلا به ديابت نوع 2 دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي و مقايسه تاثير پيام هاي سود محور و زيان محور از طريق پيامک تلفن همراه بر رفتار خودمراقبتي از پا در زنان مبتلا به ديابت نوع 2  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي و مقايسه تاثير پيام هاي سود محور و زيان محور از طريق پيامک تلفن همراه بر رفتار خودمراقبتي از پا در زنان مبتلا به ديابت نوع 2،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي و مقايسه تاثير پيام هاي سود محور و زيان محور از طريق پيامک تلفن همراه بر رفتار خودمراقبتي از پا در زنان مبتلا به ديابت نوع 2 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پايش

تعداد صفحات :14

عارضه پای دیابتی یک از علل شایع بستری بیماران دیابتی در بیمارستانها است. مطالعه کارآزمایی بالینی حاضر بر روی 189 بیمار زن مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر اهواز با هدف مقایسه تاثیر پیام های سود محور و زیان محور از طریق پیامک تلفن همراه بر رفتار خودمراقبتی از پا انجام گردید.داده ها قبل و یکماه بعد از آموزش به روش مصاحبه و با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی، بیماری و مقیاس خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت (SDSCA) گردآوری شد. بیماران گروه های آزمون به مدت دو ماه، در زمینه رفتار مراقبت از پا در دو چارچوب متفاوت سودمحور و زیان محور پیامهای آموزشی از طریق سرویس پیام کوتاه تلفن همراه دریافت نمودند.یافته های مطالعه نشان داد گروه های مورد بررسی قبل از مداخله از نظر مشخصات بیماری، متغیرهای فردی و میانگین نمره رفتار مراقبت از پا همگن بودند. اما پس از مداخله میانگین نمره رفتار خودمراقبتی از پا در گروههای آزمون تفاوت معنادار را نسبت به گروه کنترل نشان داد (p=0.001). همچنین مشخص شد که این افزایش در گروه پیام های زیان محور به طور معنی دار بیشتر از گروه پیام های سود محور بود (p=0.01).نتایج این مطالعه نشان داد طراحی و اجرای برنامه های آموزشی مبتنی بر سرویس پیام کوتاه تلفن همراه و پیامهای زیان محور می تواند باعث ارتقای رفتار خودمراقبتی از پا در بیماران دیابتی گردد.
كلید واژه: دیابت نوع 2، چارچوب بندی پیام، سرویس پیام کوتاه، زنان، پیام سودمحور و زیان محور

توضیحات بیشتر