فایل ورد بررسي شيوع سزارين و علل انجام آن در مراکز زايماني دولتي شهرستان کاشان سال 1393

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي شيوع سزارين و علل انجام آن در مراکز زايماني دولتي شهرستان کاشان سال 1393 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي شيوع سزارين و علل انجام آن در مراکز زايماني دولتي شهرستان کاشان سال 1393  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي شيوع سزارين و علل انجام آن در مراکز زايماني دولتي شهرستان کاشان سال 1393،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي شيوع سزارين و علل انجام آن در مراکز زايماني دولتي شهرستان کاشان سال 1393 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: عمل سزارین نقش مهمی در کاهش مرگ و میر و عوارض ناشی از زایمان در مادر و جنین دارد. اما مساله نگران کننده در مامایی مدرن میزان بالای سزارین است. طبق نظر سازمان بهداشت جهانی، میزان مورد انتظار سزارین در کشورهای مختلف باید 15-10 درصد زایمان ها باشد که میزان آن در ایران حدود 65-50 درصد است. لذا با توجه به شیوع بالای سزارین مطالعه حاضر به منظور تعیین شیوع سزارین و علل انجام آن در مراکز زایمانی دولتی شهرستان کاشان در سال 1393 انجام شد.روش کار: این مطالعه به روش توصیفی مقطعی بر روی 5751 زایمان انجام شده در بیمارستان های شبیه خوانی و شهید بهشتی کاشان در سال 1393 انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز از داده های ثبت شده در دو مرکز زایمانی دولتی توسط پژوهشگر استخراج شد. میزان سزارین نسبت به کل تعداد زایمان های انجام شده در این دو مرکز بدست آمد و همچنین علل سزارین نیز از پرونده بیماران استخراج شده و اطلاعات بدست آمده در چک لیستی که بدین منظور توسط پژوهشگران تهیه شده بود وارد گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی، آزمون های کای دو و t-مستقل در spss-v.16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد 50.9 درصد (2928 نفر) زایمانها در مراکز زایمانی دولتی شهرستان کاشان به روش سزارین انجام شده بود و از بین زنان سزارین شده بیشترین فراوانی مربوط به زنان با تعداد 2-1 حاملگی و سنین 29-25 سال بود. بیشترین علت، سابقه سزارین قبلی (%35.3) بود و دیسترس جنینی (%14.8)، دفع مکونیوم (%8.7) و عدم پیشرفت لیبر (%7.4) در رتبه های بعدی قرار گرفتند.نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای سزارین در شهرستان کاشان، باید راهکارها و اقداماتی از جمله برگزاری کلاس های آموزشی برای زنان باردار جهت کاهش شیوع سزارین ارائه گردد و همچنین با توجه به شیوع بالای سزارین تکراری توصیه می شود برنامه ریزان و مسوولان امر اقداماتی در جهت افزایش زایمان واژینال بعد از سزارین انجام دهند.
كلید واژه: زایمان سزارین، شیوع، کاشان

توضیحات بیشتر