فایل ورد ارزيابي مقدار عددي گزينه هاي پاسخ در سنجش نگرش در پرسشنامه هاي سلامت

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي مقدار عددي گزينه هاي پاسخ در سنجش نگرش در پرسشنامه هاي سلامت دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي مقدار عددي گزينه هاي پاسخ در سنجش نگرش در پرسشنامه هاي سلامت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي مقدار عددي گزينه هاي پاسخ در سنجش نگرش در پرسشنامه هاي سلامت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي مقدار عددي گزينه هاي پاسخ در سنجش نگرش در پرسشنامه هاي سلامت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پايش

تعداد صفحات :10

گزینه پاسخ، انتخاب پاسخگو به سوال بسته است. گزینه های پاسخ در طراحی پرسشنامه های مطالعات سلامت، مطالعات اپیدمیولوژیک و بالینی بسیار اهمیت دارند. برای سنجش نگرش نیز می توان از سوالات بسته دارای گزینه های معین پاسخ بهره برد. در این مطالعه مقدار عددی گزینه های پاسخ در سنجش نگرش در پرسشنامه های سلامت، مورد ارزیابی قرار گرفت.این مطالعه جمعیتی با نمونه ای از افراد بالغ 18 تا 65 سال در تهران انجام شد. شرکت کنندگان به سوالات یک پرسشنامه طراحی شده پاسخ دادند. پرسشنامه مزبور حاوی چند مقیاس دیداری مشابه (با درجه بندی 0 تا 10 با انطباق 0 با حداقل امتیاز و 10 با حداکثر امتیاز) به منظور ارزیابی پاسخ های طبقه بندی ارائه شده در سنجش نگرش بود. درمجموع 1109 پرسشنامه تکمیل گردید.میانگین (انحراف معیار) سنی شرکت کنندگان (11.82) 34.36 سال و میانگین (انحراف معیار) سال های تحصیل آن ها (3.93) 11.99 سال بود. در پاسخ به سوالات سنجش نگرش، میانگین (انحراف معیار) امتیازات برای گزینه کاملا موافق (0.94) 9.57، برای گزینه موافق (1.45) 7.89 و برای گزینه کاملا مخالف (0.76) 0.37 بود. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس سن، جنسیت، تحصیلات، تاهل و شغل نیز تفاوت معنادار در پاسخ شرکت کنندگان نشان نداد.محققان بر اساس نتایج این مطالعه توصیه می کنند که در انتخاب گزینه های پاسخ بهتر است از گزینه «نه موافق، نه مخالف» بجای گزینه بدون نظر استفاده شود. در مجموع این مطالعه نشان داد که مردم در پاسخ به سوالات یک پرسشنامه تقریبا با یک مفهوم مشترک، گزینه های پاسخ را انتخاب می کنند و از جهت روش شناختی می توان به یکسانی پاسخ مردم در انتخاب گزینه ها اطمینان کرد.
كلید واژه: گزینه های پاسخ، پرسشنامه های سلامت، نگرش سنجی، مقیاس لیکرت

توضیحات بیشتر