فایل ورد وضعيت حس انسجام و خودپنداره تحصيلي در فرزندان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس آسيبي نيابتي و عادي

لینک دانلود

 فایل ورد وضعيت حس انسجام و خودپنداره تحصيلي در فرزندان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس آسيبي نيابتي و عادي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد وضعيت حس انسجام و خودپنداره تحصيلي در فرزندان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس آسيبي نيابتي و عادي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد وضعيت حس انسجام و خودپنداره تحصيلي در فرزندان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس آسيبي نيابتي و عادي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد وضعيت حس انسجام و خودپنداره تحصيلي در فرزندان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس آسيبي نيابتي و عادي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :10

اهداف: هدف پژوهش حاضر مقایسه حس انسجام و خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان فرزندان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس آسیبی نیابتی و عادی بود.روش ها: جامعه آماری پژوهش كلیه دانش آموزان دختر و پسر شهر قم بود، كه بر اساس نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 304 پسر و 196 دختر كه در پایه هفتم و هشتم در سال 94-1393 از دانش آموزان فرزندان جانباز (125 نفر) و عادی (119 نفر) انتخاب شدند. دانش آموزان فرزندان جانباز (244 نفر) ابتدا پرسشنامه اختلال استرس پس آسیبی نیابتی (STSS) را تكمیل نمودند و سپس افراد دارای اختلال استرس پس آسیبی شناسایی و مرحله بعدی برای مقایسه دو گروه ( فرزندان جانبازان 125 نفر و عادی 119 نفر) پرسشنامه های حس انسجام و خودپنداره تحصیلی را هر دو گروه تكمیل نمودند. برای تحلیل داده ها افزون بر روش های آمار توصیفی، آزمون تحلیل واریانس یك راهه در متن مانوا بكار رفت (P<0.05).یافته ها: نتایج نشان داد حس انسجام و خودپنداره دانش آموزان به طور معناداری از اختلال پس آسیبی تاثیر می پذیرند و دو گروه فرزندان جانبازان و عادی در حس انسجام و خود پنداره تحصیلی با یكدیگر تفاوت داشتند.نتیجه گیری: افزایش مشكلات روانشناختی در دانش آموزان سبب ضعیف شدن خود پنداره آنها می شود به رغم نقش مهم استرس پس آسیبی نیابتی بر خود پنداره و حس انسجام دانش آموزان فرزندان جانبازان، می توان برنامه های آموزشی جهت كاهش علائم اختلال استرس پس آسیبی نیابتی به كار گرفت.
كلید واژه: حس انسجام، خودپنداره تحصیلی، اختلال پس آسیبی نیابتی، دانش آموزان، فرزندان جانباز

توضیحات بیشتر