فایل ورد پيشنهاد روابط تحليلي جهت برآورد طول ابرکاواک بر اساس عدد کاواک و عدد رينولدز

لینک دانلود

 فایل ورد پيشنهاد روابط تحليلي جهت برآورد طول ابرکاواک بر اساس عدد کاواک و عدد رينولدز دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيشنهاد روابط تحليلي جهت برآورد طول ابرکاواک بر اساس عدد کاواک و عدد رينولدز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيشنهاد روابط تحليلي جهت برآورد طول ابرکاواک بر اساس عدد کاواک و عدد رينولدز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيشنهاد روابط تحليلي جهت برآورد طول ابرکاواک بر اساس عدد کاواک و عدد رينولدز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس)

تعداد صفحات :9

در شرائطی که ابرکاواک تشکیل می گردد، محاسبه طول کاواک طبیعی حائز اهمیت می باشد. طول کاواک تابع عدد کاواک بوده و با استفاده از روابط ناشی از نتایج تجربی محاسبه می شود، که روابط متفاوتی می باشند و مبنای تحلیلی ندارند. همچنین در پیشینه تحقیقات روابطی وجود ندارد که بتوان طول کاواک را بر حسب عدد رینولدز بدست آورد و ارتباط بین عدد کاواک و عدد رینولدز را نشان دهد. در این تحقیق جهت بدست آوردن روابط تحلیلی مربوط به محاسبه طول کاواک، با توجه به مدل انتقال جرم، معادله پیوستگی و معادله مومنتوم، براساس روش مرتبه بزرگی متغیرها، سه رابطه بدست آمده، رابطه تحلیلی اول مربوط به محاسبه نسبت طول کاواک به قطر جسم نسبت به عدد کاواک می باشد، که در آن نسبت طول کاواک به قطر جسم نسبت معکوس با ریشه عدد کاواک دارد. رابطه تحلیلی دوم مربوط به محاسبه نسبت طول کاواک به قطر جسم نسبت به عدد رینولدز می باشد، که در آن نسبت طول کاواک به قطر جسم نسبت مستقیم با ریشه عدد رینولدز دارد، رابطه تحلیلی سوم مربوط به محاسبه عدد کاواک نسبت به عدد رینولدز می باشد، که در آن عدد کاواک نسبت معکوس با عدد رینولدز دارد. با تطبیق نتایج کار حاضر با نتایج تجربی، ضرائب مجهول مربوط به روابط تحلیلی حاصل می شوند. نتایج نشان می دهد که روابط تحلیلی بدست آمده جایگزین مناسبی برای روابط تجربی می باشند. این روابط طول کاواک را بر حسب عدد کاواک و عدد رینولدز محاسبه و ارائه می دهند.
كلید واژه: طول کاواک، عدد کاواک، مرتبه بزرگی متغیرها

توضیحات بیشتر