فایل ورد بهينه سازي عددي يک روش تغيير شکل پلاستيک شديد جديد تحت عنوان «اکستروژن در کانال هاي زاويه دار پيچشي صفحه اي» به روش طراحي آزمايش ها

لینک دانلود

 فایل ورد بهينه سازي عددي يک روش تغيير شکل پلاستيک شديد جديد تحت عنوان «اکستروژن در کانال هاي زاويه دار پيچشي صفحه اي» به روش طراحي آزمايش ها دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بهينه سازي عددي يک روش تغيير شکل پلاستيک شديد جديد تحت عنوان «اکستروژن در کانال هاي زاويه دار پيچشي صفحه اي» به روش طراحي آزمايش ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بهينه سازي عددي يک روش تغيير شکل پلاستيک شديد جديد تحت عنوان «اکستروژن در کانال هاي زاويه دار پيچشي صفحه اي» به روش طراحي آزمايش ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بهينه سازي عددي يک روش تغيير شکل پلاستيک شديد جديد تحت عنوان «اکستروژن در کانال هاي زاويه دار پيچشي صفحه اي» به روش طراحي آزمايش ها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس)

تعداد صفحات :13

یکی از مناسب ترین روش های بالا به پایین برای ساخت ساختارهای نانومتری، اعمال تغییر شکل پلاستیک شدید است. از پارامترهای اصلی در فرایندهای رسیدن به میزان کرنش پلاستیکی بالا در یک سیکل است. در این تحقیق آزمایشهای عددی بر روی روش ترکیبی فرایندهای پرس در کانالهای زاویه دار با مقاطع یکسان و اکستروژن برشی ساده تحت عنوان فرایند «فرایند اکستروژن در کانال های زاویه دار پیچشی صفحه ای» بر اساس روش رویه پاسخ، به عنوان شیوه طراحی آزمایشات آماری، به منظور بررسی تاثیر پارامترها بر چگونگی تغییر پاسخ ها، بدست آوردن معادلات ریاضی، پیش بینی نتایج و بهینه سازی روش ترکیبی این فرایندها انجام گرفته اند، تا از این طریق کرنش پلاستیک بیشتری را اعمال نمود. چهار پارامتر زاویه a، زاویه FT شعاع و ضریب اصطکاک به عنوان متغیرهای ورودی فرآیند در نظر گرفته شدند. درحالی که کرنش میانگین، کرنش مینیمم، کرنش ماکسیمم و نیروی ماکسیمم وارد شده به سنبه به عنوان پاسخ های خروجی مساله لحاظ گردیدند. پس از تحلیل داده های شبیه سازی به کمک نرم افزار مینی-تب معادلات رگرسیون حاکم بر داده ها استخراج گردید. با انجام بهینه سازی شرایط بهینه بدست آمد که پارامترهای بهینه فرآیند عبارتند از زاویه a=400، زوایه F=450، r=2mm و m=0.1. صحه سنجی نتایج بهینه سازی در شرایط پارامترهای بدست آمده با انجام آزمایش شبیه سازی صورت پذیرفت. نتایج حاکی از تطابق خوب بهینه سازی با شبیه سازی و همچنین نتایج آزمایشگاهی دارد.
كلید واژه: تغییر شکل پلاستیکی شدید، تحلیل اجزاء محدود، پرس در کانال های زاویه دار با مقاطع یکسان، طراحی آزمایشات، مواد نانوساختار

توضیحات بیشتر