فایل ورد پيش بيني حد خم کاري لوله آلومينيومي 8112 به کمک معيار گلويي در خم کاري کششي دوراني هيدروليکي

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني حد خم کاري لوله آلومينيومي 8112 به کمک معيار گلويي در خم کاري کششي دوراني هيدروليکي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني حد خم کاري لوله آلومينيومي 8112 به کمک معيار گلويي در خم کاري کششي دوراني هيدروليکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني حد خم کاري لوله آلومينيومي 8112 به کمک معيار گلويي در خم کاري کششي دوراني هيدروليکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني حد خم کاري لوله آلومينيومي 8112 به کمک معيار گلويي در خم کاري کششي دوراني هيدروليکي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس)

تعداد صفحات :16

امروزه خم کاری کششی دورانی لوله های جدارنازک در نسبت خم بحرانی یک فرایند تولیدی پرکاربرد در صنایع پیشرفته از جمله هوافضا و خودروسازی می باشد. بیضوی شدن سطح مقطع و تغییرات ضخامت لوله از عیوب جدایی ناپذیر این فرایند بشمار می آیند. هدف از انجام این پژوهش، به دست آوردن کوچکترین نسبت خم و بیشترین فشار داخلی قابل اعمال در خم کاری کششی دورانی هیدرولیکی لوله جدارنازک آلومینیومی با آلیاژ 8112 به کمک معیارگلویی است. برای این منظور، کرنش معادل در ناحیه بحرانی انحنای خارجی خم، ملاک تعیین پارگی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که معیار گلویی انتخاب شده با حداکثر اختلاف %12.5 از تست تجربی، روش مناسبی جهت تعیین آغاز گلویی در خم کاری است. همچنین تاثیر نسبت خم و فشار داخلی بر بیضوی شدن سطح مقطع و تغییرات ضخامت، به کمک شبیه سازی در نرم افزار آباکوس و تست های تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. بر خلاف انتظار، محل بیضوی شدن بیشینه در سطح مقطع میانی خم نبوده و صرفنظر از میزان فشار داخلی و نسبت خم، در سطح مقطع با زاویه تقریبا q=33 رخ می دهد. کمترین مقدار بیضوی شدن قابل دستیابی در نسبت های خم 6.1، 8.1 و 2 به ترتیب %11.42، %7.72 و %4.35 است. علاوه براین، نسبت خم و فشار داخلی اثر قابل توجهی بر کیفیت سطح مقطع لوله های خمیده دارند. بدین صورت که با افزایش نسبت خم و یا فشار، بیضوی شدن سطح مقطع و ضخیم شدگی دیواره لوله در انحنای داخلی خم کاهش می یابد. اما افزایش فشار بر خلاف افزایش نسبت خم، باعث افزایش نازک شدگی در انحنای خارجی خم می گردد.
كلید واژه: خم کاری کششی دورانی هیدرولیکی، حد خم کاری، آلیاژ آلومینیوم 8112، شبیه سازی اجزای محدود

توضیحات بیشتر