فایل ورد اثر شرايط تکيه گاهي در ارتعاش اعضاء محوري (تيرهاي کش) و تحليل حساسيت پارامترهاي موثر در ارتعاش (يادداشت فني)

لینک دانلود

 فایل ورد اثر شرايط تکيه گاهي در ارتعاش اعضاء محوري (تيرهاي کش) و تحليل حساسيت پارامترهاي موثر در ارتعاش (يادداشت فني) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر شرايط تکيه گاهي در ارتعاش اعضاء محوري (تيرهاي کش) و تحليل حساسيت پارامترهاي موثر در ارتعاش (يادداشت فني)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر شرايط تکيه گاهي در ارتعاش اعضاء محوري (تيرهاي کش) و تحليل حساسيت پارامترهاي موثر در ارتعاش (يادداشت فني)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر شرايط تکيه گاهي در ارتعاش اعضاء محوري (تيرهاي کش) و تحليل حساسيت پارامترهاي موثر در ارتعاش (يادداشت فني) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شريف ويژه مهندسي عمران

تعداد صفحات :17

کاربرد المان های مهاری (کش ها) در ساختمان های تاریخی از گذشته رایج بوده است و برای تامین پایداری قوس ها، حد فاصل پای قوس اجرا می شود. بازبینی المان کش از نظر نیروی موجود برای بررسی نیاز به تعویض آن با یک المان جدید در فرایند کنترل سلامت سازه، امری ضروری است. در این پژوهش ضمن بررسی ویژگی دینامیکی کش ها، تاثیر شرایط تکیه گاهی، طول تیر کش، سختی محوری و خمشی و نیروی محوری در بسامد ارتعاشی آن ارزیابی و گراف های کاربردی برای برآورد نیروی محوری موجود تیر متناظر با شرایط تکیه گاهی مختلف تهیه شده است. از طرفی برای شرایط تکیه گاهی نامعلوم، نیروی محوری و سختی خمشی حاصل از روش تحلیلی با مقادیر آزمایشگاهی مندرج در برخی تحقیقات مرجع مقایسه شده است. نتایج به دست آمده، نشان دهنده تاثیر پارامترهای مذکور در بسامد اصلی تیر است. از طرفی نیروی محوری فشاری و کششی حاصل از روش تحلیلی با نتایج آزمایشگاهی پژوهش های مشابه مرجع تطابق خوبی را نشان داده است. همچنین با افزایش نیروی محوری فشاری، سختی خمشی دو انتهای تیر از شرایط گیرداری کامل فاصله می گیرد. به علاوه رابطه پیشنهادی نیومارک می تواند تقریب قابل قبولی از نیروی محوری موجود در تیر کش را ارائه کند.
كلید واژه: المان کش، بسامد ارتعاشی، شرایط تکیه گاهی، سختی خمشی، نیروی محوری

توضیحات بیشتر