فایل ورد رفتار تحکيمي خاک هاي رسي رمبنده در شرايط غير اشباع و اشباع

لینک دانلود

 فایل ورد رفتار تحکيمي خاک هاي رسي رمبنده در شرايط غير اشباع و اشباع دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رفتار تحکيمي خاک هاي رسي رمبنده در شرايط غير اشباع و اشباع  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رفتار تحکيمي خاک هاي رسي رمبنده در شرايط غير اشباع و اشباع،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رفتار تحکيمي خاک هاي رسي رمبنده در شرايط غير اشباع و اشباع :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شريف ويژه مهندسي عمران

تعداد صفحات :16

تاثیر مکش در رفتار تحکیمی خاک از آن جهت که نقشی تعیین کننده در مدل های رفتاری دارد، همواره مورد توجه پژوهشگران این زمینه بوده است. در این پژوهش به بررسی تاثیر ساختار اولیه نمونه های خاک رسی رمبنده در رفتار تحکیمی آنها در شرایط غیراشباع و اشباع پرداخته شده است. نمونه های خاک با توجه به منحنی تراکم با شرایط اولیه متفاوت (مکش، تخلخل، وزن مخصوص خشک و رطوبت) ساخته شده اند. برای بررسی رفتار تغییر حجم خاک رمبنده، نمونه ها در شرایط ادئومتریک تا میزان تنش مشخصی بارگذاری شده اند. با حفظ مقدار تنش، تغییرات حجم در اثر اشباع اندازه گیری شده است. با افزایش درجه اشباع و پس از فروپاشی نمونه، بارگذاری و افزایش مرحله به مرحله ادامه یافته است. براساس نتایج، تفاوت رفتار نمونه های مختلف خاک غیراشباع به علت تغییرات شرایط اولیه، بعد از فروپاشی حجمی نسبت به خاک اشباع در منحنی تحکیم نرمال بررسی شده است. نتایج نشان داده است که شرایط اولیه نمونه های خاک، تاثیر قابل توجهی در رفتار تحکیمی آنها در حالت اشباع ندارد و نمونه های خاک با شرایط اولیه متفاوت بعد از فروپاشی، رفتار تحکیمی مشابه از خود نشان می دهند. خط تحکیم نرمال اشباع نمونه ها با شرایط اولیه متفاوت، خطی واحد به دست آمده است. این نتیجه موجب تسهیل در پیش بینی تغییرشکل خاک های رمبنده در اثر اشباع شدن خواهد شد.
كلید واژه: رفتار تحکیمی، خاک غیراشباع، فروپاشی حجمی، پتانسیل رمبندگی، فیلتر کاغذی

توضیحات بیشتر