فایل ورد بررسي تاثير شکل هندسي بر عملکرد ترموهيدروديناميکي ياتاقان هاي ژورنال غيرمدور با روش درونيابي مشتق تعميم يافته

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير شکل هندسي بر عملکرد ترموهيدروديناميکي ياتاقان هاي ژورنال غيرمدور با روش درونيابي مشتق تعميم يافته دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير شکل هندسي بر عملکرد ترموهيدروديناميکي ياتاقان هاي ژورنال غيرمدور با روش درونيابي مشتق تعميم يافته  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير شکل هندسي بر عملکرد ترموهيدروديناميکي ياتاقان هاي ژورنال غيرمدور با روش درونيابي مشتق تعميم يافته،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير شکل هندسي بر عملکرد ترموهيدروديناميکي ياتاقان هاي ژورنال غيرمدور با روش درونيابي مشتق تعميم يافته :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس)

تعداد صفحات :16

عملکرد یاتاقان های ژورنال غیرمدور لب دار در قیاس با انواع مدور به پارامترهای طراحی و مونتاژ متنوع تری نظیر زوایای انحراف و نصب، وابسته به چگونگی قرارگیری لب های یاتاقان در مقابل هم و نحوه نصب آنها روی پایه ماشین مرتبط می باشد. تغییر در موقعیت و وضعیت این نوع یاتاقان ها، ناشی از تغییر در زوایای نصب و انحراف، می تواند عملکرد یاتاقان های ژورنال غیرمدور لب دار را تحت تاثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر چگونگی عملکرد دمایی یاتاقان های ژورنال دو، سه و چهار لب در زوایای نصب و انحراف مختلف با روش درونیابی مشتق تعمیم یافته مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی نتایج حاکی از آن است که لحاظ اثرات دمایی تاثیر قابل توجهی بر عملکرد استاتیکی یاتاقان های مورد بررسی داشته و می تواند نتایج را تا حد قابل توجهی به شرایط عملکرد واقعی نزدیک سازد. افزایش دمای ایجاد شده در روتور، سیال روانکار و پوسته در قیاس با شرایط تحلیل ایزوترمال، کاهش لزجت روانکار و افت توانایی حمل بار را در پی داشته و دامنه این تغییرات در زوایای نصب و انحراف گوناگون بویژه برای یاتاقان های دو لب متفاوت می باشد. بر اساس ارزیابی انجام شده پارامترهای عملکرد یاتاقان های غیرمدور دو، سه و چهار لب با تغییر زوایای نصب و انحراف رفتاری تناوبی داشته و بدین سبب امکان انتخاب زوایای بهینه جهت دستیابی به عملکرد مطلوب وجود دارد.
كلید واژه: یاتاقان های ژورنال غیرمدور، تحلیل ترموهیدرودینامیکی، زوایای نصب و انحراف، روش درونیابی مشتق تعمیم یافته

توضیحات بیشتر