فایل ورد برخي خصوصيات فيزيکوشيميايي و رئولوژيکي نشاسته هاي فسفريله و هيدروکسي پروپيله گندم

لینک دانلود

 فایل ورد برخي خصوصيات فيزيکوشيميايي و رئولوژيکي نشاسته هاي فسفريله و هيدروکسي پروپيله گندم دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد برخي خصوصيات فيزيکوشيميايي و رئولوژيکي نشاسته هاي فسفريله و هيدروکسي پروپيله گندم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد برخي خصوصيات فيزيکوشيميايي و رئولوژيکي نشاسته هاي فسفريله و هيدروکسي پروپيله گندم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد برخي خصوصيات فيزيکوشيميايي و رئولوژيکي نشاسته هاي فسفريله و هيدروکسي پروپيله گندم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم و صنايع غذايي

تعداد صفحات :21

اصلاح شیمیایی نشاسته از متداولترین روش های مورد استفاده جهت بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن می باشد. در این تحقیق نشاسته های فسفریله و هیدروکسی پروپیله با درصد های جایگزینی به ترتیب 0.096 و 2.106 درصد از نشاسته طبیعی گندم تولید شدند و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و رئولوژیکی آن ها در مقایسه با نشاسته طبیعی ارزیابی گردید. تغییرات شیمیایی ایجاد شده درنتیجه هیدروکسی پروپیله و فسفریله کردن نشاسته گندم به وسیله طیف سنجی FT-IR تایید شد. نتایج افتراق سنجی اشعه ایکس نمونه ها نشان داد که نشاسته طبیعی و فسفریله گندم با 17.34 و 16.14 درصد بیشترین و کمترین میزان کریستاله بودن را دارا بودند. نتایج بررسی تغییرات قدرت تورم در آب نشاسته ها با دما نشان داد که نشاسته طبیعی گندم دارای بیشترین (Ea=46.111) و نشاسته هیدروکسی پروپیله آن دارای کمترین (Ea=26.603) حساسیت دمایی می باشد. در بررسی مشابه مربوط به شاخص حلالیت، نشاسته های طبیعی و فسفریله گندم به ترتیب بیشترین (Ea=77.674) و کمترین (Ea=44.478) حساسیت دمایی را نشان دادند. نتایج بررسی تغییرات شفافیت خمیر نشاسته ها نشان داد که هیدروکسی پروپیله و فسفریله کردن نشاسته گندم سبب افزایش 2.65 و کاهش 17.58 برابری این مشخصه در مقایسه با نشاسته طبیعی می گردد (p<0.05). از بین مدل های رئولوژیکی مستق از زمان استفاده شده، مدل هرشل بالکلی بهترین نتیجه را جهت توصیف خصوصیات جریان نمونه های نشاسته دارا بود.
كلید واژه: نشاسته، طیف سنجی، قدرت تورم، شفافیت خمیر، رئولوژی

توضیحات بیشتر