فایل ورد اثر صمغ هاي قدومه شهري (Leidium perfoliatum) و زانتان بر ويژگي هاي رئولوژيکي خمير و کيفيت نان قالبي تهيه شده از آرد گندم

لینک دانلود

 فایل ورد اثر صمغ هاي قدومه شهري (Leidium perfoliatum) و زانتان بر ويژگي هاي رئولوژيکي خمير و کيفيت نان قالبي تهيه شده از آرد گندم دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر صمغ هاي قدومه شهري (Leidium perfoliatum) و زانتان بر ويژگي هاي رئولوژيکي خمير و کيفيت نان قالبي تهيه شده از آرد گندم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر صمغ هاي قدومه شهري (Leidium perfoliatum) و زانتان بر ويژگي هاي رئولوژيکي خمير و کيفيت نان قالبي تهيه شده از آرد گندم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر صمغ هاي قدومه شهري (Leidium perfoliatum) و زانتان بر ويژگي هاي رئولوژيکي خمير و کيفيت نان قالبي تهيه شده از آرد گندم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم و صنايع غذايي

تعداد صفحات :17

در این مطالعه اثر صمغ های قدومه شهری و زانتان بر ویژگی های خمیر و کیفیت نان قالبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت صمغ های قدومه شهری و زانتان، میزان جذب آب، پایداری خمیر و ویسکوزیته افزایش یافت. این در حالی است که با افزایش غلظت این دو صمغ شاخص مقاومت به مخلوط شدن و دمای ژلاتیناسیون کاهش نشان داد. افزودن صمغ های قدومه شهری و زانتان از نظر آماری اثری بر زمان توسعه خمیر نداشتند. نتایج مربوط به خصوصیات نگهداری گاز توسط خمیر نشان داد که افزایش غلظت صمغ قدومه شهری تاثیری بر روی این پارامتر نداشت اما با افزایش غلظت صمغ زانتان تا 0.5 درصد، قابلیت نگهداری گاز افزایش یافت. افزایش غلظت صمغ ها باعث افزایش تخلخل، رطوبت، روشنایی رنگ و سطح کلی سلول ها شد ولی حجم مخصوص و اندازه سلول ها کاهش یافت. پذیرش حسی نمونه های حاوی صمغ زانتان نسبت به نمونه حاوی صمغ قدومه شهری بالاتر بود و لی از لحاظ آماری معنی دار نبود. بر اساس نتایج حاصله صمغ قدومه شهری از لحاظ خصوصیات عملکردی تا حدودی مشابه صمغ زانتان می باشد بنابراین، امکان استفاده از صمغ قدومه شهری به عنوان یک هیدروکلوئید بومی مناسب جهت بهبود کیفیت نان قالبی وجود دارد.
كلید واژه: قدومه شهری، رئولوژی، خصوصیات نگهداری گاز، نان قالبی

توضیحات بیشتر