فایل ورد تاثير آنزيم ترانس گلوتاميناز ميکروبي بر ويژگي هاي کارکردي و رئولوژيکي ژلاتين پوست ماهي کپور سرگنده (Hypophtalmichthys nobilis)

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير آنزيم ترانس گلوتاميناز ميکروبي بر ويژگي هاي کارکردي و رئولوژيکي ژلاتين پوست ماهي کپور سرگنده (Hypophtalmichthys nobilis) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير آنزيم ترانس گلوتاميناز ميکروبي بر ويژگي هاي کارکردي و رئولوژيکي ژلاتين پوست ماهي کپور سرگنده (Hypophtalmichthys nobilis)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير آنزيم ترانس گلوتاميناز ميکروبي بر ويژگي هاي کارکردي و رئولوژيکي ژلاتين پوست ماهي کپور سرگنده (Hypophtalmichthys nobilis)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير آنزيم ترانس گلوتاميناز ميکروبي بر ويژگي هاي کارکردي و رئولوژيکي ژلاتين پوست ماهي کپور سرگنده (Hypophtalmichthys nobilis) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم و صنايع غذايي

تعداد صفحات :18

این پژوهش با هدف بهبود ویژگی های رئولوژیکی ژلاتین استحصالی از پوست کپور سرگنده با کمک آزمون های رئولوژیک انجام شد. در تحقیق حاضر از پوست ماهی کپور سرگنده (Hypophtalmichthys nobilis) به منظور تولید ژلاتین استفاده شد و تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر ژلاتین در فعالیت های مختلف (1، 3 و 6 واحد بر گرم ژلاتین) در زمان های اثر مختلف (15، 30 و 60 دقیقه) در pH، 82.5بررسی شده است. نتایج نشان داد که افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز در حداقل فعالیت آنزیم و حداقل زمان اثر آن (1 واحد بر گرم ژلاتین در 15 دقیقه) بدون آنکه تاثیر معنی داری بر رنگ ژلاتین (DE) بگذارد (p³0.01)، قدرت ژلی ژلاتین را به طور معنی داری (258±1 گرم) نسبت به ژلاتین شاهد (228±1 گرم) افزایش داد (p£01.0). با افزایش مقدار آنزیم و زمان اثر واکنش آن، قدرت ژلی کاهش پیدا کرد. همچنین نقطه ذوب و نقطه بستن ژل با تاثیر آنزیم افزایش یافت. در تمامی نرخ های برشی آنزیم ترانس گلوتامیناز باعث افزایش ویسکوزیته ظاهری شد. افزایش مدول ذخیره (G") همراه با افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز، تشکیل ژل قوی تر را نشان داد و تغییرات در G"، G" و زاویه فازی (d) در روبش گرمایشی و سرمایشی نشان دهنده افزایش نقطه ذوب و نقطه بستن ژل بوده است. نتیجه اینکه می توان از آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی به میزان 6-1 واحد بر گرم در بهبود ویژگی های کیفی ژلاتین استخراجی از ماهی کپور سرگنده استفاده نمود.
كلید واژه: ژلاتین، کپور سرگنده، ترانس گلوتامیناز، رئولوژی، رنگ

توضیحات بیشتر