فایل ورد تاثير غلظت هاي مختلف سوربات پتاسيم و بنزوات سديم و دماي نگهداري بر خصوصيات ميکروبي آلبالو خشک در طي نگهداري

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير غلظت هاي مختلف سوربات پتاسيم و بنزوات سديم و دماي نگهداري بر خصوصيات ميکروبي آلبالو خشک در طي نگهداري دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير غلظت هاي مختلف سوربات پتاسيم و بنزوات سديم و دماي نگهداري بر خصوصيات ميکروبي آلبالو خشک در طي نگهداري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير غلظت هاي مختلف سوربات پتاسيم و بنزوات سديم و دماي نگهداري بر خصوصيات ميکروبي آلبالو خشک در طي نگهداري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير غلظت هاي مختلف سوربات پتاسيم و بنزوات سديم و دماي نگهداري بر خصوصيات ميکروبي آلبالو خشک در طي نگهداري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم و صنايع غذايي

تعداد صفحات :13

در این پژوهش، اثر غلظت های مختلف سوربات پتاسیم و بنزوات سدیم (300 ppm،400 و 500) بر خصوصیات میکروبی (شمارش کلی میکروارگانیسم ها، میزان کپک و مخمر) آلبالو خشک با رطوبت %25 در طی 6 ماه نگهداری در دماهای 8°C، 22 و 37 مورد ارزیابی قرار گرفت. ویژگی های میکروبی نمونه ها در ماه اول، سوم، ششم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که آلبالو خشک تیمارشده با سوربات پتاسیم و بنزوات سدیم در طی شش ماه نگهداری در بسته بندی های وکیوم شده دچار فساد میکروبی نشد. نتایج نشان داد تعداد کپک و مخمر از 10×11.67 کلنی در گرم (در آلبالو خشک شاهد) و با استفاده از بنزوات سدیم و سوربات پتاسیم در بهترین شرایط به ترتیب به 10×3.67 و 10×3.33 کلنی در گرم کاهش یافت. همچنین شمارش کلی میکروارگانیسم ها از 103×2.13 کلنی در گرم در شاهد، با استفاده از بنزوات سدیم و سوربات پتاسیم در بهترین شرایط به ترتیب به 103×0.50 و 103×1.23 کلنی در گرم کاهش یافت. با افزایش غلظت سوربات پتاسیم و بنزوات سدیم میزان شمارش کلی میکروارگانیسم ها و میزان کپک و مخمر کاهش پیدا کرد. با افزایش دما (8 به 37 درجه سانتی گراد) و گذشت زمان (1 به 6 ماه) به علت تجزیه سوربات پتاسیم و بنزوات سدیم در مورد تیمارها به طور معنی داری اثر ضد میکروبی این ترکیبات کاهش یافت (P<0.05).
كلید واژه: سوربات پتاسیم، بنزوات سدیم، آلبالو خشک، بسته بندی وکیوم

توضیحات بیشتر