فایل ورد تشکيل کمپلکس محلول پروتئين هاي شير- بخش محلول صمغ هاي بومي ايراني و بررسي تاثير غلظت بسپارهاي زيستي بر رفتار فازي سامانه ها

لینک دانلود

 فایل ورد تشکيل کمپلکس محلول پروتئين هاي شير- بخش محلول صمغ هاي بومي ايراني و بررسي تاثير غلظت بسپارهاي زيستي بر رفتار فازي سامانه ها دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تشکيل کمپلکس محلول پروتئين هاي شير- بخش محلول صمغ هاي بومي ايراني و بررسي تاثير غلظت بسپارهاي زيستي بر رفتار فازي سامانه ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تشکيل کمپلکس محلول پروتئين هاي شير- بخش محلول صمغ هاي بومي ايراني و بررسي تاثير غلظت بسپارهاي زيستي بر رفتار فازي سامانه ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تشکيل کمپلکس محلول پروتئين هاي شير- بخش محلول صمغ هاي بومي ايراني و بررسي تاثير غلظت بسپارهاي زيستي بر رفتار فازي سامانه ها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم و صنايع غذايي

تعداد صفحات :18

با توجه به این که معمولا جاذبه الکترواستاتیک بین پروتئین ها و بسیارقندی های دارای بار مخالف منجر به تولید سامانه کلوئیدی پایدار یا وقوع پدیده کواسرواسیون می شود. لذا، در این تحقیق رفتار فازی مخلوط پروتئین های شیر (کازئینات سدیم یا ایزوله پروتئین های سرمی شیر) با بخش محلول صمغ های بومی ایرانی (صمغ فارسی یا کتیرا) در غلظت 0.4 درصد از پروتئین و غلظت های تا 1 درصد بخش محلول کتیرا و تا 2 درصد صمغ فارسی به صورت تابعی از (2-7) pH مورد مطالعه قرار گرفت تا نسبت مناسب پروتئین:بسیارقندی برای تهیه کمپلکس هایی که در دامنه وسیعی از pH پایدار باشند به دست آید. نتایج حاصل از این بررسی نشان دادند که مخلوط کازئینات سدیم- بخش محلول صمغ فارسی، کازئینات سدیم- بخش محلول کتیرا، ایزوله پروتئین های سرمی- بخش محلول صمغ فارسی و ایزوله پروتئین های سرمی- بخش محلول کتیرا به ترتیب در نسبت های 0.4:0.6، 0.4:0.6، 0.4:2 و 0.4:1 در محدوده 2-7 pH به صورت کمپلکس های پایدار بوده و پدیده کواسرواسیون مشاهده نشد. به علاوه، بررسی افزایش غلظت کل بسپارهای زیستی (در نسبت یکسان) نشان داد که افزایش غلظت، تفاوتی در رفتار فازی کمپلکس ها نداشت. هم چنین، بررسی رفتار فازی مخلوط پروتئین های شیر- بخش نامحلول در الکل بخش محلول در آب صمغ های بومی نشان داد که احتمالا هر دو بخش محلول و نامحلول در الکل بخش محلول در آب صمغ های بومی در ایجاد پایداری در نسبت های بیان شده نقش دارند.
كلید واژه: کتیرا، صمغ فارسی، کمپلکس پروتئین- بسیارقندی، دافعه الکترواستاتیک

توضیحات بیشتر