فایل ورد تاثير نوع سيستم باربر جانبي در عملکرد لرزه يي قاب هاي فولادي ويژه تحت خرابي پيش رونده (يادداشت فني)

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير نوع سيستم باربر جانبي در عملکرد لرزه يي قاب هاي فولادي ويژه تحت خرابي پيش رونده (يادداشت فني) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير نوع سيستم باربر جانبي در عملکرد لرزه يي قاب هاي فولادي ويژه تحت خرابي پيش رونده (يادداشت فني)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير نوع سيستم باربر جانبي در عملکرد لرزه يي قاب هاي فولادي ويژه تحت خرابي پيش رونده (يادداشت فني)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير نوع سيستم باربر جانبي در عملکرد لرزه يي قاب هاي فولادي ويژه تحت خرابي پيش رونده (يادداشت فني) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شريف ويژه مهندسي عمران

تعداد صفحات :10

خرابی پیش رونده وضعیتی است که در آن بروز یک خرابی موضعی در یک عضو سازه یی منجر به شکست اعضاء مجاور آن و فروریزش های اضافی در ساختمان می شود. هرگونه ضعف در طراحی و یا اجرای المان های سازه یی ممکن است باعث به وجودآمدن پدیده خرابی پیش رونده در سازه ها حین بارگذاری انفجار و یا لرزه یی شود. لذا مدل کردن پاسخ ساختمان ها در برابر خرابی پیش رونده، نظر پژوهشگران بسیاری را در دو دهه گذشته به خود جلب کرده است و تلاش هایی برای توسعه روش های تحلیل و طراحی در برابر این پدیده صورت گرفته است. در این نوشتار به منظور تخمین ایمنی لرزه یی، با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی، تغییرمکان جانبی نسبی طبقات، چرخش و روند توزیع مفاصل خمیری در تیرها و ستون ها در قاب های خمشی فولادی سالم و آسیب دیده با سیستم های باربر جانبی گوناگون تحت خرابی پیش رونده مورد ارزیابی قرار گرفته است. با بررسی پاسخ سازه ملاحظه می شود عملکرد لرزه یی سازه ها اساسا وابسته به موقعیت حذف ستون و نوع سیستم باربر جانبی است و نشان از برتری سیستم قاب خمشی ویژه به همراه مهاربند برون محور دارد. نتایج حاصل بینش بهتری را برای درک تاثیر نوع سیستم باربر جانبی در پاسخ دینامیکی و ایمنی لرزه یی قاب های فولادی ویژه تحت خرابی پیش رونده به دست می دهد و بیان می کند که در هنگام ایجاد خرابی موضعی در طبقه پایینی سیستم های فولادی طراحی شده براساس الزامات ویژه لرزه یی، پتانسیل ایجاد خرابی پیش رونده وجود ندارد.
كلید واژه: خرابی پیش رونده، قاب فولادی ویژه، سیستم باربر جانبی، ایمنی لرزه یی، تحلیل دینامیکی غیرخطی

توضیحات بیشتر