فایل ورد بررسي عوامل موثر بر ميزان تخصيص منابع مالي درون دانشگاههاي دولتي ايران با استفاده از داده هاي تابلويي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عوامل موثر بر ميزان تخصيص منابع مالي درون دانشگاههاي دولتي ايران با استفاده از داده هاي تابلويي دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل موثر بر ميزان تخصيص منابع مالي درون دانشگاههاي دولتي ايران با استفاده از داده هاي تابلويي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل موثر بر ميزان تخصيص منابع مالي درون دانشگاههاي دولتي ايران با استفاده از داده هاي تابلويي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل موثر بر ميزان تخصيص منابع مالي درون دانشگاههاي دولتي ايران با استفاده از داده هاي تابلويي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

تعداد صفحات :24

سوال مهم برای برنامه ریزان مالی آموزش عالی در سطح کلان این است که الگوی حال حاضر تخصیص منابع به دانشکده ها چگونه است و چه عواملی بر این الگوی تخصیص منابع درون دانشگاهی تاثیر می گذارند. برای پاسخگویی به این سوال لازم است الگوی تخصیص منابع مالی داخل دانشگاه شناخته شود. هدف این پژوهش شناسایی عواملی بود که بیشترین سهم را در میزان تخصیص منابع مالی به دانشکده ها از سوی دانشگاه- تخصیص درون دانشگاهی- دارند؛ به عبارتی، هدف پاسخ به این سوال است که دانشگاهها در سالهای کمبود منابع مالی چه عواملی را در تخصیص منابع مالی به دانشکده ها دخالت می دهند؟ در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی با استفاده از مدل رگرسیونی با داده های طولی- مقطعی استفاده شد. جامعه آماری شامل همه دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نمونه آماری شامل 15 دانشکده و 4 پژوهشکده برای دوره زمانی چهار ساله (76 نمونه) بود. ابزار پژوهش فرم جمع آوری اطلاعات مالی- آموزشی بود که اطلاعات آن از پایگاه اطلاعاتی دانشگاه نمونه جمع آوری شد. به دلیل کمبود مشاهدات مقطعی، در تحلیل داده ها از روش رگرسیونی داده های تابلویی (یا پانل) با اثرهای ثابت استفاده شد. در این روشها داده های سری زمانی با داده های مقطعی تلفیق می شوند. یافته های تحقیق نشان داد که متغیر تعداد اعضای هیات علمی بزرگ ترین ضریب مثبت را در تابع تخصیص منابع مالی به دانشکده ها دارد. متغیر تعداد دانشجویان معنادار نشد و نشان داد که درون دانشگاه تخصیص منابع مالی به صورت سرانه انجام نمی گیرد.
كلید واژه: تخصیص منابع، داده های تابلویی، دانشگاههایی دولتی

توضیحات بیشتر