فایل ورد رابطه استفاده اعضاي هيات علمي از فناوري اطلاعات و کيفيت تدريس آنان

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه استفاده اعضاي هيات علمي از فناوري اطلاعات و کيفيت تدريس آنان دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه استفاده اعضاي هيات علمي از فناوري اطلاعات و کيفيت تدريس آنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه استفاده اعضاي هيات علمي از فناوري اطلاعات و کيفيت تدريس آنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه استفاده اعضاي هيات علمي از فناوري اطلاعات و کيفيت تدريس آنان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

تعداد صفحات :24

استفاده مناسب از فناوری اطلاعات در فرایند تدریس- یادگیری می تواند به ارتقای کیفیت تدریس و نیز دستاوردهای یادگیری بینجامد. استفاده از فناوری اطلاعات در کلاس درس حالتهای مختلفی را شامل می شود که می توان آنها را بر روی یک طیف قرار داد. به طوری که یک سوی آن به کار بردن پاورپوینت و در سوی دیگر، استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی آمیخته قرار داشته باشد. در این صورت تمام حالتهای یادشده ممکن است به بهبود کیفیت تدریس و نیز ارتقای یادگیری نینجامد. از این رو، سوالی که مطرح می شود این است که آیا در یک موقعیت معین استفاده از فناوری اطلاعات همراه با ارتقای کیفیت تدریس و یادگیری بوده است؟ پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میزان استفاده اعضای هیات علمی از فناوری اطلاعات و کیفیت تدریس آنان در دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی و علوم اجتماعی دانشگاه تهران انجام شد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به شیوه همبستگی و حجم نمونه شامل 30 نفر از اعضای هیات علمی دو دانشکده دانشگاه تهران بود. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات و پرسشنامه کیفیت تدریس گردآوری، تنظیم و سپس، با روش همبستگی اسپیرمن تحلیل شدند. قابلیت اعتماد پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اول 0.87 و برای پرسشنامه دوم 0.90 به دست آمد و طبق نظر متخصصان هر دو پرسشنامه از روایی محتوایی قابل قبولی برخوردار بودند. نتایج نشان داد که اعضای هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و دانشکده علوم اجتماعی از نظر میزان استفاده از فناوری اطلاعات در فرایند تدریس- یادگیری در سطح مطلوب و از نظر کیفیت تدریس در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارند و بین میزان استفاده اعضای هیات علمی از فناوری اطلاعات و کیفیت تدریس آنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد شد برای استفاده به روز اعضای هیات علمی از فناوری اطلاعات آموزشهایی در این زمینه به طور مستمر صورت گیرد تا آنها بتوانند با آخرین یافته ها در این زمینه آشنا شوند. همچنین، کارگاههای آموزشی روش تدریس برگزار شود و از اعضای هیات علمی موفق در تدریس برای ارائه تجربه های موفق خود دعوت به عمل آید.
كلید واژه: فناوری اطلاعات، کیفیت تدریس، اعضای هیات علمی، دانشگاه تهران

توضیحات بیشتر