فایل ورد رده بندي سقف کارگاه در معادن زغال سنگ با استفاده از تحليل گر زمين آماري و GIS

لینک دانلود

 فایل ورد رده بندي سقف کارگاه در معادن زغال سنگ با استفاده از تحليل گر زمين آماري و GIS دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رده بندي سقف کارگاه در معادن زغال سنگ با استفاده از تحليل گر زمين آماري و GIS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رده بندي سقف کارگاه در معادن زغال سنگ با استفاده از تحليل گر زمين آماري و GIS،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رده بندي سقف کارگاه در معادن زغال سنگ با استفاده از تحليل گر زمين آماري و GIS :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي معدن

تعداد صفحات :16

ریزش سقف معادن زیرزمینی یکی از مشکلاتی است که معدن کاران اغلب با آن روبرو می شوند. مواردی مثل شکستگی ها و گسل ها باعث کاهش مقاومت طبقات بالایی لایه زغال سنگ می شود. به همین دلیل، آگاهی از وضعیت سقف در معادن زغال سنگ قبل از استخراج آن بسیار مهم است. این تحقیق به منظور پیش بینی وضعیت سقف کارگاه در معدن مکانیزه زغال سنگ طبس و به کمک تخمین گر زمین آماری انجام شد. در این راستا، ابتدا اطلاعات آماری موجود در رابطه با وضعیت لایه های بالای سقف (شامل 33 گمانه)، جمع آوری و بانک اطلاعاتی تهیه شد. پس از بررسی نرمال بودن داده ها، وجود یا عدم وجود روند و همسانگردی، از میان روش های زمین آماری، روش کریجینگ معمولی به عنوان بهترین روش تخمین انتخاب شد. با ارزیابی چهار معیار خطای تخمین، بهترین مدل واریوگرام از میان مدل های کروی، توانی و گوسین انتخاب شد. بررسی ها نشان داد که واریوگرام مدل کروی به عنوان بهترین مدل برازش شده به ساختار فضایی داده ها می باشد. اعتبارسنجی متقابل، دقت بالای پیش بینی با درونیابی زمین آماری را نشان داد. برای رده بندی سقف از طبقه بندی ارائه شده توسط مارک و مولیندا استفاده شد. سپس نقشه رده بندی سقف معدن مورد مطالعه در محیط نرم افزار Arc GIS ترسیم شد. نتایج نقشه پیش بینی وضعیت سقف نشان داد که به طور تقریبی 22% از کل مساحت سقف محدوده مورد مطالعه، در رده سقف های ضعیف و 78% در رده سقف های متوسط قرار دارد. به منظور اعتبارسنجی نتایج، تجربیات پانل های استخراج شده E1وE2 و مشاهدات میدانی با نقشه نهایی پیش بینی وضعیت سقف معدن مقایسه شد، به طوری که داده های واقعی ثبت شده از تاخیرهای مربوط به شرایط زمین، نقشه نهایی به دست آمده برای وضعیت سقف کارگاه استخراج را تایید می کند.
كلید واژه: رده بندی سقف معدن زغال (CMRR)، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، تخمین گر زمین آماری، معدن مکانیزه زغال سنگ طبس

توضیحات بیشتر