فایل ورد ارزيابي مدل يونسفر ايران بر مبناي پردازش مشاهدات GPS

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي مدل يونسفر ايران بر مبناي پردازش مشاهدات GPS دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي مدل يونسفر ايران بر مبناي پردازش مشاهدات GPS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي مدل يونسفر ايران بر مبناي پردازش مشاهدات GPS،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي مدل يونسفر ايران بر مبناي پردازش مشاهدات GPS :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فنون نقشه برداري

تعداد صفحات :14

دانستن چگونگی رفتار یونسفر یك فاكتور مهم در تعیین موقعیت با GPS است. در این مقاله مشاهدات 43 ایستگاه دائمی شبكه ژئودینامیك سراسری ایران (IPGN) به همراه مشاهدات حدود 180 ایستگاه IGS توسط نرم افزار برنیز پردازش شدند و برای تولید كردن مدلهای یونسفری كه نمایشگر میزان محتوای مجموع الكترونی (TEC) هستند، از بسط به هارمونیك های كروی تا درجه و مرتبه 15 استفاده شد. در این مدلسازی فرض بر آن است كه تمامی الكترونهای آزاد بر روی یك لایه كروی نازك كه ارتفاع آن می تواند از 250 تا 450 كیلومتر متغیر باشد، واقع شده اند. نتایج برای ارتفاع 450 كیلومتر با رزولوشن زمانی دو ساعته مطابق با استانداردهای IGS حاصل شده و مقادیر ماكزیمم TEC در جنوب ایران از حدود TECU 5 (نیمه شب) تا TECU 22 (نیمه روز) می باشند. این مقادیر برای روز 22 ماه جون از سال 2009 است. سپس مقادیر TEC محاسبه شده برای تصحیح كردن داده های تك فركانس در دو شیوه تعیین موقعیت مطلق و نسبی بكار گرفته شدند. در شیوه مطلق بهبود قابل توجهی در هردو مولفه مسطحاتی و ارتفاعی در صورت استفاده از مدل IRIM نسبت به مدل IGS حاصل می شود. همچنین در شیوه نسبی، مقایسه بین راه حل های L1 و عاری از اثر یونسفر (L3) نشان می دهد كه اثر یونسفر شبكه را دچار انقباض می كند. همچنین نتایج راه حل L1 تصحیح شده با استفاده از مدل بهبود یافته در سطح ایران (IRIM) نسبت به استفاده از مدل جهانی IGS به نتایج راه حل L3 نزدیكتر است و میزان این انحراف در مولفه مختصاتی افقی برای طول مبناهای چند صد كیلومتری به طور متوسط بهتر از 10 سانتی متر است.
كلید واژه: IPGN، تعیین موقعیت، نقشه های یونسفر، GPS، هارمونیك های كروی، TEC و DCB

توضیحات بیشتر