فایل ورد بهبود طول موج هاي بلند ميدان جاذبه زمين با استفاده از ارتفاع سنجي ماهواره اي

لینک دانلود

 فایل ورد بهبود طول موج هاي بلند ميدان جاذبه زمين با استفاده از ارتفاع سنجي ماهواره اي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بهبود طول موج هاي بلند ميدان جاذبه زمين با استفاده از ارتفاع سنجي ماهواره اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بهبود طول موج هاي بلند ميدان جاذبه زمين با استفاده از ارتفاع سنجي ماهواره اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بهبود طول موج هاي بلند ميدان جاذبه زمين با استفاده از ارتفاع سنجي ماهواره اي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فنون نقشه برداري

تعداد صفحات :13

اندازه گیری و مدلسازی میدان جاذبه بر حسب توابع پایه هارمونیك كروی یا بیضوی به واسطه تفكیك فركانسی حاصل، همواره مورد توجه ژئودزین ها و ژئوفیزیك دانان بوده است. در این مقاله، بر اساس تعریف ژئوئید گوس - لیستینگ با استفاده از تكینك های ماهواره ای، روشی برای بهبود مدلهای ژئوپتانسیلی ارائه گردیده كه آن را بر مبنای مراحل محاسباتی می توان بصورت ذیل خلاصه نمود: (1) محاسبه ژئوئید و پتانسیل آن در دریا بر مبنای مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای و مدلهای ژئوپتانسیلی در طی یك فرایند بهینه سازی كمترین مربعات. (2) تبدیل پتانسیل ژئوئید به پتانسیل روی بیضوی رفرانس از طریق فرمول برونز، (3) تعیین شبكه ای منظم از پتانسیل جاذبه روی بیضوی در كل جهان كه بخش آبهای آن از مرحله قبل و بخش خشكی ها از طریق بسط ژئوپتانسیلی حاصل شده است. (4) حذف بایاس توپوگرافی ناشی از محاسبه پتانسیل بر روی بیضوی در خشكی ها (5) تعیین ضرائب هارمونیك های كروی تا درجه و مرتبه متناظر با تراكم فضائی شبكه ایجاد شده از طریق یك روشی تلفیق از آنالیز فوریه و كمترین مربعات. به عنوان مطالعه موردی، الگوریتم یاد شده برای بهبود ضرائب تا درجه و مرتبه 90 مدل ژئوپتانسیلی تركیبی EGM08 و مدل ژئوپتانسیلی ماهواره ای go_cons_gcf_2_dir مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از مقایسه مدل ها با مدل جدید متناظر در 270 نقطه GPS/Leveling در ایران بهبودی در حدود 6 سانتیمتر برای هر دو مدل، و در 75 نقطهGPS/Leveling درر فنلاند بهبودی در حدود 1 سانتیمتر برای EGM08 و بهبودی در حدود 3 سانتیمتر برای go_cons_gcf_2_dir را نشان می دهد. همچنین مقایسه مدلها با مدل جدید متناظر در 600 نقطه ثقلی در سراسر دنیا، نشان می دهد كه مدل جدید نسبت به دو مدل دیگر بهبودی در حدود 0.3 میلی گال را دارا می باشد.
كلید واژه: مدل ژئوپتانسیلی، ارتفاع سنجی ماهواره ای، توپوگرافی دینامیكی متوسط، ارتفاع ژئوئید، آنالیز فوریه

توضیحات بیشتر