فایل ورد اعتبارسنجي مدل هاي آسيا و هيدرو سيکلون در مدار آسياي گلوله اي سه چاهون با استفاده از شبيه ساز MODSIM

لینک دانلود

 فایل ورد اعتبارسنجي مدل هاي آسيا و هيدرو سيکلون در مدار آسياي گلوله اي سه چاهون با استفاده از شبيه ساز MODSIM دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اعتبارسنجي مدل هاي آسيا و هيدرو سيکلون در مدار آسياي گلوله اي سه چاهون با استفاده از شبيه ساز MODSIM  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اعتبارسنجي مدل هاي آسيا و هيدرو سيکلون در مدار آسياي گلوله اي سه چاهون با استفاده از شبيه ساز MODSIM،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اعتبارسنجي مدل هاي آسيا و هيدرو سيکلون در مدار آسياي گلوله اي سه چاهون با استفاده از شبيه ساز MODSIM :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي معدن

تعداد صفحات :10

در این تحقیق شبیه سازی مدار آسیای گلوله ای سه چاهون، با استفاده از نتایج آزمایش های خردایش روی نمونه خوراک و مدل های نرم افزار MODSIM، انجام شده و نتایج حاصل با داده های صنعتی مقایسه گردیده است. ابتدا، مدار با مدل های مختلف موجود در نرم افزار شبیه سازی شد و نتایج آن با داده های حاصل از نمونه برداری از مدار مقایسه گردید و نشان داده شد که مدل های GMSU برای آسیای گلوله ای و Cyca برای هیدروسیکلون دارای کمترین خطا در پیش بینی توزیع ابعادی محصول است. با استفاده از از این دو مدل، تاثیر پارامترهای عملیاتی شامل ابعاد گلوله، درجه انباشتگی، درصد جامد و دبی خوراک ورودی، بر عملکرد مدار آسیا بررسی گردید. مشاهده شد که با کاهش قطر گلوله ها تا 25 میلی متر و افزایش میزان خوراک تازه تا 300 تن بر ساعت، امکان دستیابی به محصولی با دانه بندی مناسب (92 میکرون) وجود دارد. پارامترهای درصد جامد و دبی خوراک ورودی به آسیا، در مقیاس صنعتی نیز تغییر داده شدند و تاثیر آنها بر ابعاد محصول مدار فعلی، ارزیابی شد. در این حالت، خطای شبیه ساز در تخمین توزیع ابعادی سرریز هیدروسیکلون، برای تغییر درصد جامد و دبی خوراک، به ترتیب، 2.5 و 2.2 درصد محاسبه شد. نتایج شبیه سازی همچنین نشان داد که با تغییر محل هیدروسیکلون در مدار آسیای گلوله ای سه چاهون، نسبت خردایش آسیا از 1.8 به 3.3 قابل افزایش است. با این تغییر، میزان بار ورودی به آسیا نیز از 342 به 159 تن بر ساعت کاهش خواهد یافت، که موجب افزایش ظرفیت آسیا می شود. در این حالت ابعاد محصول نهائی مدار به 85 میکرون خواهد رسید. تاثیر پارامترهای عملیاتی بر مدار آسیای پیشنهادی نیز به کمک این نرم افزار بررسی گردید. در این حالت نیز با انتخاب گلوله های با ابعاد 25 میلیمتر، و با میزان خوراک تازه حدود 300 تن در ساعت، ابعاد محصول نهائی مدار به 96 میکرون خواهد رسید.
كلید واژه: شبیه سازی آسیای گلول های، مدل های آسیا و هیدروسیکلون، دبی خوراک، قطر گلوله، درصد جامد

توضیحات بیشتر