فایل ورد مقايسه روش هاي شناخت کاني هاي رسي با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي و پتروفيزيکي در يکي از ميادين گازي شرق کپه داغ

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه روش هاي شناخت کاني هاي رسي با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي و پتروفيزيکي در يکي از ميادين گازي شرق کپه داغ دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه روش هاي شناخت کاني هاي رسي با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي و پتروفيزيکي در يکي از ميادين گازي شرق کپه داغ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه روش هاي شناخت کاني هاي رسي با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي و پتروفيزيکي در يکي از ميادين گازي شرق کپه داغ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه روش هاي شناخت کاني هاي رسي با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي و پتروفيزيکي در يکي از ميادين گازي شرق کپه داغ :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي معدن

تعداد صفحات :14

سازند ماسه سنگی شوریجه به سن کرتاسه آغازی با مقادیر متغیر میان لایه های رسی، سنگ مخزن میادین شرق کپه داغ است. چون نوع و الگوی توزیع کانی های رسی بر قرائت لاگ های مختلف و محاسبه تخلخل و تراوایی اثر به سزایی دارند، شناخت این دو پارامتر برای تحلیل و ارزیابی مخازن ماسه سنگی ضروری است. در این تحقیق، پس از تعیین کانی شناسی و الگوی توزیع کانی های رسی این سازند با استفاده از مطالعات طیف سنجی پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس (XRF) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM/EDX) در نمونه های مغزه زیربخش مخزنی (D1) سازند شوریجه در دو چاه تولیدی و خشک یکی از میادین شرق کپه داغ، نتایج آنالیزهای مغزه با انواع کانی های رسی تعیین شده و سپس با استفاده از پنج نمودار متقاطع پتروفیزیکی مقایسه شده است. بررسی ها نشان می دهد که شناسایی پتروفیزیکی نوع کانی های رسی به تنهایی جواب های متفاوت و متناقضی دارد که حتما باید با نتایج آزمایشگاهی شناسایی نوع رس تکمیل شود. بر اساس نتایج آزمایشگاهی، کانی های رسی زیربخش مخزنی سازند شوریجه به ترتیب فراوانی از نوع ایلیت، کلریت غنی از منیزیم، کائولینیت و در موارد معدودی گلوکونیت هستند. این کانی ها در چاه تولیدی با الگوی ساختاری و پراکنده (از انواع پرکننده و پوشش دهنده بین منافذ) و در چاه خشک با الگوهای ساختاری، پراکنده (از انواع پرکننده، پوشش دهنده و پل زننده بین منافذ) و نواری توزیع شده اند. مقدار متوسط هر یک از انواع کانی های رسی اتوژن در چاه خشک بیشتر از چاه تولیدی است و در مواردی به حدی است که سازند کیفیت مخرنی خود را از دست داده است.
كلید واژه: کپه داغ شرقی، سازند شوریجه، کانی های رسی

توضیحات بیشتر