فایل ورد تاثير تصوير ذهني اعتبار علمي دانشگاه بر نگرش دانشجويان درباره افزايش عملکرد تحصيلي: نقش تعديل گري کيفيت آموزش

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير تصوير ذهني اعتبار علمي دانشگاه بر نگرش دانشجويان درباره افزايش عملکرد تحصيلي: نقش تعديل گري کيفيت آموزش دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير تصوير ذهني اعتبار علمي دانشگاه بر نگرش دانشجويان درباره افزايش عملکرد تحصيلي: نقش تعديل گري کيفيت آموزش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير تصوير ذهني اعتبار علمي دانشگاه بر نگرش دانشجويان درباره افزايش عملکرد تحصيلي: نقش تعديل گري کيفيت آموزش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير تصوير ذهني اعتبار علمي دانشگاه بر نگرش دانشجويان درباره افزايش عملکرد تحصيلي: نقش تعديل گري کيفيت آموزش :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

تعداد صفحات :28

هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی تاثیر تصویر ذهنی اعتبار علمی دانشگاه بر نگرش دانشجویان درباره افزایش عملکرد تحصیلی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری کیفیت آموزش در دانشگاههای شهر کرمان بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاههای شهر کرمان بود که تعداد آنها در سال 1392، برابر با 42190 نفر بود. همچنین، حجم نمونه به دست آمده برابر با 381 نفر بود که برای به دست آوردن آن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول کوکران استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی بود. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از آزمون های چاو و تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس یافته ها نقش تعدیل گری مثبت کیفیت آموزشی بر رابطه بین تصویر ذهنی اعتبار علمی دانشگاه و نگرش دانشجویان به افزایش عملکرد تحصیلی تایید شد. به علاوه، نتایج تحلیل مسیر وجود اثر معنادار تصویر ذهنی اعتبار علمی دانشگاه بر نگرش دانشجویان به افزایش عملکرد را نشان می دهد.
كلید واژه: تصویر برند، افزایش عملکرد، کیفیت آموزشی، دانشگاه، ایران

توضیحات بیشتر