فایل ورد مديريت بحران و سنجش آسيب پذيري بافت کالبدي شبکه معابر منطقه 21 تهران با استفاده از مدل AHP به کمک GIS

لینک دانلود

 فایل ورد مديريت بحران و سنجش آسيب پذيري بافت کالبدي شبکه معابر منطقه 21 تهران با استفاده از مدل AHP به کمک GIS دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مديريت بحران و سنجش آسيب پذيري بافت کالبدي شبکه معابر منطقه 21 تهران با استفاده از مدل AHP به کمک GIS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مديريت بحران و سنجش آسيب پذيري بافت کالبدي شبکه معابر منطقه 21 تهران با استفاده از مدل AHP به کمک GIS،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مديريت بحران و سنجش آسيب پذيري بافت کالبدي شبکه معابر منطقه 21 تهران با استفاده از مدل AHP به کمک GIS :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه جغرافياي انتظامي

تعداد صفحات :33

شواهد نشان از آن دارند که در هنگام وقوع حوادث ظرفیت بروز ناامنی بی نظمی های اجتماعی و بزهکاری افزایش می یابد و وقوع توامان حوادث با تخلفات و آشوب های اجتماعی مدیریت ترافیک شهری را با مشکل مواجه می کند. در این پژوهش 6 معیار اصلی شبکه کالبدی -فضایی منطقه 21 تهران تعیین و با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی (AHP) برای ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر در هنگام وقوع حوادث استفاده شده است. این روش شامل 3 گام اصلی تولید ماتریس مقایسه دوتایی، محاسبه وزن های معیاری و تعیین نسبت توافق است. 3 مرحله یاد شده با استفاده از نرم افزار Expert Choice با دقت بالا و نسبت توافق 0.03 انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی می باشد. در گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای-میدانی و پرسشنامه مبتنی بر نظر خبرگان استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از برخی قابلیت های نرم افزار GIS به تحلیل چند هدف عمده در مدیریت بحران شبکه معابر در منطقه 21 شهرداری تهران پرداخته که میزان ظرفیت آسیب پذیری منطقه بر اساس شرایط کالبدی نشان داده شده است. بر اساس نقشه های خروجی و تحلیل آماری به دست آمده محدوده شهرک چیتگر شمالی، شهرک شهرداری، شهرک ویلاشهر، شهرک استقلال، شهرک وردآورد و شهرک 22 بهمن پرخطرترین و شهرک دریا، شهرک تهرانسر غربی و شرقی امن ترین محدوده های منطقه 21 و سایر شهرک های منطقه از آسیب پذیری متوسط برخوردار می باشند.
كلید واژه: معیار کالبدی، مدیریت بحران، آسیب پذیری، شبکه معابر، سیستم اطلاعات جغرافیایی

توضیحات بیشتر