فایل ورد تحليل توزيع فضايي محل اسکان مجرمين در شهر مشهد با تاکيد بر محدوده هاي حاشيه نشين

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل توزيع فضايي محل اسکان مجرمين در شهر مشهد با تاکيد بر محدوده هاي حاشيه نشين دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل توزيع فضايي محل اسکان مجرمين در شهر مشهد با تاکيد بر محدوده هاي حاشيه نشين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل توزيع فضايي محل اسکان مجرمين در شهر مشهد با تاکيد بر محدوده هاي حاشيه نشين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل توزيع فضايي محل اسکان مجرمين در شهر مشهد با تاکيد بر محدوده هاي حاشيه نشين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه جغرافياي انتظامي

تعداد صفحات :29

اسکان غیررسمی، که به موجب شهرنشینی شتابان در جهان معاصر به وجود آمده است، نتیجه نابرابری های اقتصادی-اجتماعی است که در سطح مناطق شکل گرفته و شهرها به ویژه کلانشهرهای کشور را با مشکلات فراوانی روبه رو ساخته است. شهر مشهد به عنوان یکی از کلانشهرهای کشور با پدیده اسکان غیررسمی مواجه است. شکل گیری مناطق اسکان غیررسمی در این شهر مشکلات فراوانی را برای مدیریت شهری فراهم کرده است. ویژگی های ناهنجار کالبدی در کنار ویژگی های اجتماعی حاکم بر این محدوده ها باعث شده تا این مناطق محل سکونت تعداد قابل توجهی از مجرمان شهر مشهد باشد. تحلیل عوامل موثر و جاذب سکونت در این مناطق از اهداف این مطالعه است. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی با استفاده از مدل های زمین آماری است. در این نوشتار تحلیل توزیع فضایی مجرمان در شهر مشهد به لحاظ موقعیت سکونتی و اینکه این موضوع می تواند متاثر از چه عواملی باشد را مدنظر داشته است. در این راستا با استفاده از مدل های رگرسیون اقدام به تحلیل متغیر وابسته (مجرم نشینی) در سطح محله ها گردید. مدل های مورد استفاده شامل OLS و GWR بود که به ترتیب ضرایب رگرسیونی آنها 68 و 74 درصد محاسبه شد و توانایی بالاتر GWR را در مقایسه با رگرسیون معمولی ارایه کرد. در این مدل ها متغیرهای مستقل مهاجرپذیری، بی سوادی و فضای سبز تاثیر معناداری بر روی مجرم نشینی داشته است که با تحلیل های بیشتری می توان این فضاها را ناامن تر برای مجرمان و کاهش جذابیت های آن در انتخاب محله های سکونتی برای مجرمان نمود.
كلید واژه: مجرم نشینی، رگرسیون وزنی فضایی، تحلیل فضایی، حاشیه نشینی

توضیحات بیشتر