فایل ورد بررسي تاثيرات جدايي گزيني اکولوژيک بر امنيت پايدار اجتماعي (مطالعه موردي: شهر عنبرآباد)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثيرات جدايي گزيني اکولوژيک بر امنيت پايدار اجتماعي (مطالعه موردي: شهر عنبرآباد) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثيرات جدايي گزيني اکولوژيک بر امنيت پايدار اجتماعي (مطالعه موردي: شهر عنبرآباد)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثيرات جدايي گزيني اکولوژيک بر امنيت پايدار اجتماعي (مطالعه موردي: شهر عنبرآباد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثيرات جدايي گزيني اکولوژيک بر امنيت پايدار اجتماعي (مطالعه موردي: شهر عنبرآباد) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه جغرافياي انتظامي

تعداد صفحات :29

جدایی گزینی اکولوژیک یکی از مباحث مطرح در حوزه امنیت پایدار اجتماعی نواحی شهری می باشد. شهر عنبرآباد یکی از شهرهای کوچک جنوب استان کرمان است که محله های مسکونی آن از بافت اجتماعی خویشاوندی برخوردارند. در سال های اخیر مهاجرت اقوام ساکن در نواحی بیرونی مسائل اجتماعی به ویژه محله گرایی و جدایی گزینی اکولوژیک را در این شهر سبب شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرات جدایی گزینی اکولوژیک و محله گرایی بر پایداری اجتماعی، سیاسی و امنیت پایدار شهر عنبرآباد است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه آماری ساکنان محله های مختلف شهر عنبرآباد می باشد. حجم جامعه نمونه طبق فرمول کوکران 384 نفر از ساکنان محله های مختلف شهر است که با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای و تصادفی انتخاب شدند. شاخص های پایداری و ناپایداری اجتماعی شناسایی شد و مبنای جمع آوری داده ها و وزن دهی به شاخص ها قرار گرفت که در فرایند مدل کوپراس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشانداد محله شهرک خداآفرین، محله شهرک امام (ره)، محله ترک ها و محله نرماشیری ها بالاترین میزان جدایی گزینی را دارند. همین محله ها نیز بیشترین میزان برخوردهای بین طایفه ای و جانبداری سیاسی را دارند. محله یزدی ها، افشارها و ساردویی ها به ترتیب کمترین میزان جدایی گزینی را داشته اند. نتایج مدل کوپراس نشان داد شهرک خداآفرین (74.55)، محله نرماشیری ها (77.51) و شهرک امام (ره) (81.65) بدترین وضعیت را به لحاظ شاخص های امنیت پایدار اجتماعی دارند. محله یزدی ها (100)، افشارها (86.39) و ساردویی ها (85.20) نیز به ترتیب مطلوب ترین وضعیت را نشان می دهند. با توجه به نتایج پژوهش میتوان فرضیه تحقیق را تایید کرد و چنین نتیجه گرفت که مساله جدایی گزینی اکولوژیک در محله های شهر عنبرآباد تاثیرهای منفی بر پایداری اجتماعی و امنیت پایدار محله های مسکونی این شهر دارد.
كلید واژه: اکولوژی اجتماعی، محله گرایی، پایداری اجتماعی، امنیت پایدار، مدل کوپراس، شهر عنبرآباد

توضیحات بیشتر