فایل ورد سنجش احساس امنيت اجتماعي در مناطق شهري (مطالعه موردي: شهر اردبيل)

لینک دانلود

 فایل ورد سنجش احساس امنيت اجتماعي در مناطق شهري (مطالعه موردي: شهر اردبيل) دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد سنجش احساس امنيت اجتماعي در مناطق شهري (مطالعه موردي: شهر اردبيل)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد سنجش احساس امنيت اجتماعي در مناطق شهري (مطالعه موردي: شهر اردبيل)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد سنجش احساس امنيت اجتماعي در مناطق شهري (مطالعه موردي: شهر اردبيل) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه جغرافياي انتظامي

تعداد صفحات :37

احساس امنیت به عنوان پدیده ای که تلفیقی از عوامل فردی، روانی و اجتماعی می باشد تحت تاثیر تجربه های مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط متفاوت اجتماعی است و برای دستیابی به زندگی سالم و تداوم روابط اجتماعی هر انسانی نیازمند آن است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر سنجش احساس امنیت اجتماعی در 6 مولفه امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت ارزشی و فرهنگی، امنیت خانوادگی، امنیت اخلاقی، امنیت شغلی و اقتصادی در مناطق چهارگانه شهر اردبیل می باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. داده ها و اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای هر یک از مناطق بهصورت مجزا انتخاب شده و روش نمونه گیری تصادفی است. داده ها در نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین مناطق شهری و امنیت اجتماعی وجود دارد طوری که منطقه 4 دارای کمترین احساس امنیت اجتماعی و منطقه 2 دارای بیشترین احساس امنیت اجتماعی می باشد. همچنین، بین احساس امنیت اجتماعی، سن، جنس، سطح تحصیلات و شغل رابطه معناداری وجود دارد. به بیانی دیگر، حس امنیت در افراد دارای سن 35-55 سال بیشتر از دیگر رده های سنی است. احساس امنیت در مردان و افراد دارای تحصیلات بالا و افراد با مشاغل دولتی بیشتر است. با توجه به آزمون رتبه بندی فریدمن منطقه 2 دارای رتبه یک و منطقه 4 دارای رتبه آخر و مناطق 3 و 1 به ترتیب دوم و سوم شدند.
كلید واژه: امنیت، امنیت اجتماعی، احساس امنیت، اردبیل

توضیحات بیشتر