فایل ورد مطالعه عددي تاثير موقعيت و زاويه آبگيري بر الگوي جريان در کانال قوسي با استفاده از نرم افزار SSIIM2

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه عددي تاثير موقعيت و زاويه آبگيري بر الگوي جريان در کانال قوسي با استفاده از نرم افزار SSIIM2 دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه عددي تاثير موقعيت و زاويه آبگيري بر الگوي جريان در کانال قوسي با استفاده از نرم افزار SSIIM2  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه عددي تاثير موقعيت و زاويه آبگيري بر الگوي جريان در کانال قوسي با استفاده از نرم افزار SSIIM2،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه عددي تاثير موقعيت و زاويه آبگيري بر الگوي جريان در کانال قوسي با استفاده از نرم افزار SSIIM2 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي عمران (فني و مهندسي مدرس)

تعداد صفحات :16

آبگیر جانبی همراه با کانال انحرافی یکی از روش های آبگیری از رودخانه است. با توجه به اینکه بیشتر رودخانه های در طبیعت به حالت مئاندری است بنابراین تعیین موقعیت و زاویه آبگیری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله با شبیه سازی عددی میدان جریان در اطراف آبگیر در یک قوس 180 درجه با استفاده از مدل عددی SSIIM2 در چهار موقعیت 45، 90، 115 و 135 درجه با چهار زاویه آبگیری 30، 45، 60 و 90 درجه به بررسی ابعاد صفحه تقسیم جریان و ابعاد ناحیه جداشدگی در کانال فرعی و اصلی پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا مدل SSIIM2 نسبت به مدل های آشفتگی k-e استاندارد و RNG حساسیت سنجی شده و نتایج با نتایج آزمایشگاهی منتصری و همکاران (1387) درستی آزمایی شده است. نتایج حاصل نشان می دهد در همه موقعیت ها، زاویه آبگیری 90 درجه دارای بیشترین ابعاد نواحی جداشدگی، بیشترین عرض صفحه تقسیم جریان در تراز بستر و کمترین عرض صفحه تقسیم جریان در تراز نزدیک سطح را دارد و در عوض زاویه آبگیری 30 درجه دارای کمترین ابعاد نواحی جداشدگی جریان و کوچکترین عرض صفحه تقسیم جریان در تراز بستر و بیشترین عرض صفحه تقسیم جریان در تراز سطح را دارد. همچنین در موقعیت 135درجه، در تمام زوایای آبگیری، عرض صفحه تقسیم جریان در سطح بیشترین مقدار و در کف کمترین مقدار را دارد.
كلید واژه: آبگیر جانبی، صفحه تقسیم جریان، ناحیه جداشدگی، کانال قوسی

توضیحات بیشتر