فایل ورد ارزيابي عوامل موثر بر مقاومت برشي خاک بهسازي شده به روش بيولوژيکي با استفاده از روش تاگوچي

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي عوامل موثر بر مقاومت برشي خاک بهسازي شده به روش بيولوژيکي با استفاده از روش تاگوچي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي عوامل موثر بر مقاومت برشي خاک بهسازي شده به روش بيولوژيکي با استفاده از روش تاگوچي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي عوامل موثر بر مقاومت برشي خاک بهسازي شده به روش بيولوژيکي با استفاده از روش تاگوچي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي عوامل موثر بر مقاومت برشي خاک بهسازي شده به روش بيولوژيکي با استفاده از روش تاگوچي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي عمران (فني و مهندسي مدرس)

تعداد صفحات :16

توجه به نیاز رو به رشد جوامع بشری به امر توسعه از یک سو و شرایط بحرانی اطراف ما از دیدگاه زیست محیطی از سوی دیگر، اهمیت و ارزش دست یابی به روش هایی که در عین مرتفع ساختن این نیاز، آسیب جدی به محیط زیست وارد نکند را روشن می سازد. بهسازی زیستی خاک، یک سیستم میان رشته ای و جدید است با رویکرد سازگاری با محیط زیست، که از پیوند میان رشته های مهندسی عمران و بیوتکنولوژی در جهت بهبود پارامترهای مقاومتی خاک به وجود آمده و متکی بر فعالیت باکتری هایی است که منجر به تشکیل رسوب کربنات کلسیم در توده خاک می شود. در این پژوهش از باکتری Sporosarcina pasteurii بر روی یک خاک ماسه ای استفاده شد و با کمک آزمایش برش مستقیم، مقاومت برشی خاک، تحت سه سربار 12.5، 40 و 68 کیلو پاسکال مورد ارزیابی قرار گرفت. روش تاگوچی به منظور طراحی آزمایش ها و تحلیل آماری نتایج نیز مورد استفاده قرار گرفت. به این منظور چهار فاکتور غلظت باکتری، نسبت مولاریته مواد غذایی، مدت زمان تیمار کردن خاک (گیرش) و نسبت حجمی سوسپانسیون باکتری به مواد غذایی با 3 سطح تغییرات انتخاب گردید. بررسی میزان تاثیر فاکتورهای در نظر گرفته شده به وسیله تحلیل واریانسی (ANOVA) نشان داد که درصد تاثیر این فاکتورها روی مقاومت برشی خاک به ترتیب برابر %22، %20، %45 و %12 می باشد. پس از انجام آزمایش ها و استخراج نتایج مشاهده گردید، مقاومت برشی نمونه های شاهد که برای سربار 12.5، 40 و 68 کیلو پاسکال به ترتیب برابر 6، 18 و 31 کیلو پاسکال بود پس از گذشت 28 روز به مقدار 470، 491 و 512 کیلو پاسکال برای سربارهای یاد شده در حالت بهینه افزایش یافت.
كلید واژه: بهسازی زیستی خاک، رسوب میکروبی کربنات کلسیم، روش تاگوچی، آزمایش برش مستقیم

توضیحات بیشتر