فایل ورد کاربرد تحليلي تئوري بيشينه ظرفيت انتقال رسوب در تعيين روابط هندسه هيدروليکي رودخانه ها

لینک دانلود

 فایل ورد کاربرد تحليلي تئوري بيشينه ظرفيت انتقال رسوب در تعيين روابط هندسه هيدروليکي رودخانه ها دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کاربرد تحليلي تئوري بيشينه ظرفيت انتقال رسوب در تعيين روابط هندسه هيدروليکي رودخانه ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد کاربرد تحليلي تئوري بيشينه ظرفيت انتقال رسوب در تعيين روابط هندسه هيدروليکي رودخانه ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کاربرد تحليلي تئوري بيشينه ظرفيت انتقال رسوب در تعيين روابط هندسه هيدروليکي رودخانه ها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي عمران (فني و مهندسي مدرس)

تعداد صفحات :18

حفظ و نگه داری رودخانه ها در حالت تعادل (رژیم) از اهمیت بالایی برخوردار بوده و تعیین هندسه هیدرولیکی پایدار در رودخانه ها، از مهم ترین مواردی است که طراحی و ساماندهی رودخانه براساس آن پایه گذاری می شود. در این پژوهش، مدل تحلیلی برای ارزیابی شرایط پایدار (پایداری دینامیکی و استاتیکی) پیشنهاد شده و روابط هندسه هیدرولیکی تک متغیره و دومتغیره قابل کاربرد در رودخانه هایی که بار بستر بر مورفولوژی آنها نقش مهمی ایفا می کند، از آن استخراج شده است. برای این منظور با استفاده از مدل تحلیلی، سیستمی از معادلات بدون درج قید پایداری کناره (مدل محدود نشده) حل شده است. در این راستا، به علت کافی نبودن معادلات موردنیاز برای توضیح پدیده تعادل و حل سیستم یادشده، از تئوری های حدی استفاده شده که براساس این تئوری ها، رفتار رودخانه برای بهینه سازی پارامتر مورفولوژیک خاصی توجیه می شود. مقایسه توان های هندسه هیدرولیکی توسعه یافته در این پژوهش با توان های هندسه هیدرولیکی تجربی و تحلیلی، همخوانی مناسبی را نشان می دهد که این امر بیانگر ساز و کار خود تنظیمی کانال های آبرفتی با معرفی فاکتور شکل کانال (نسبت عرض کف به عمق) و گنجاندن فرضیه حدی به روابط حاکم بر جریان (پیوستگی، مقاومت جریان و انتقال رسوب) است. در انتها مدل تخمین ابعاد مقطع پایدار با داده های صحرایی کشور انگلستان مورد واسنجی قرار گرفته و به طور متوسط خطای نسبی محاسبه عرض و عمق مقطع پر به ترتیب %47 و %35 به دست آمده است.
كلید واژه: تعادل، هندسه هیدرولیکی، تئوری های حدی

توضیحات بیشتر