فایل ورد کنترل ارتعاشي فعال سازه هاي هوشمند قابي برشي در برابر زلزله

لینک دانلود

 فایل ورد کنترل ارتعاشي فعال سازه هاي هوشمند قابي برشي در برابر زلزله دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کنترل ارتعاشي فعال سازه هاي هوشمند قابي برشي در برابر زلزله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد کنترل ارتعاشي فعال سازه هاي هوشمند قابي برشي در برابر زلزله،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کنترل ارتعاشي فعال سازه هاي هوشمند قابي برشي در برابر زلزله :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي عمران (فني و مهندسي مدرس)

تعداد صفحات :10

در این مقاله روش نوینی برای پایش فعال نوسان های سازه ها ارائه می شود. رابطه سازی این فرایند بر پایه اصول دینامیک سازه ها می باشد و در آن نوسانهای سازه، با چندین عملگر پایش می شوند. در اینجا، نیروی هر عملگر به صورت نیروی معادل میرایی لزج پنداشته شده و تلاش می شود نیروهای عملگرها به گونه ای محاسبه شوند که تعداد بیشتری از میرایی مودهای نوسان پایین سازه بحرانی شوند. با این کار، نیروهای عملگرها از یک فرایند ریاضی ساده به دست می آید. کارایی روش پیشنهادی با بررسی تغییر مکان در حالت های مختلف پایش فعال سازه پنج درجه آزادی که بررسی می شود. نتایج عددی نشان می دهند، شیوه پایش فعال پیشنهادی عملکرد مناسبی در کاهش نوسان های سازه دارد. مطابق نتایج به دست آمده، بیشینه تغییر مکان طبقات بالایی باتعداد عملگر و حسگر مناسب در سازه پنج درجه آزادی تا 55 درصد کاهش می یابد.
كلید واژه: سازه هوشمند، پایش فعال، حسگر، عملگر، تغییرمکان، انرژی جنبشی

توضیحات بیشتر