فایل ورد استخراج پروتکل بارگذاري چرخه اي دوگانه متناسب با تقاضاهاي لرزه اي در ستون هاي قاب هاي خمشي و ارزيابي رفتار چرخه اي اين اعضا

لینک دانلود

 فایل ورد استخراج پروتکل بارگذاري چرخه اي دوگانه متناسب با تقاضاهاي لرزه اي در ستون هاي قاب هاي خمشي و ارزيابي رفتار چرخه اي اين اعضا دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد استخراج پروتکل بارگذاري چرخه اي دوگانه متناسب با تقاضاهاي لرزه اي در ستون هاي قاب هاي خمشي و ارزيابي رفتار چرخه اي اين اعضا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد استخراج پروتکل بارگذاري چرخه اي دوگانه متناسب با تقاضاهاي لرزه اي در ستون هاي قاب هاي خمشي و ارزيابي رفتار چرخه اي اين اعضا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد استخراج پروتکل بارگذاري چرخه اي دوگانه متناسب با تقاضاهاي لرزه اي در ستون هاي قاب هاي خمشي و ارزيابي رفتار چرخه اي اين اعضا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي عمران (فني و مهندسي مدرس)

تعداد صفحات :21

وقوع یک رخداد لرزه ای موجب ایجاد همزمان دو اثر نیروی محوری و لنگر خمشی در ستون های یک قاب خمشی می شود. بررسی ماهیت و بزرگای این آثار در این اعضا هدف اولیه این پژوهش است. نکته غیر قابل گذشت در این میان، اثر همزمان این دو تقاضای لرزه ای و نیز ماهیت ارتعاشی آنها است. با در نظر داشتن این واقعیت، در گام نخست حدود کمی نیروی محوری و دوران تحمیل شده به ستون ها در حین رخدادهای لرزه ای بررسی شده است. به این منظور قاب های خمشی نمونه تحت رکوردهای لرزه ای با شدت های جداگانه «طراحی» و «بیشینه لرزه مورد انتظار» تحلیل شده اند. سپس تاریخچه زمانی نیروی محوری و جابه جایی جانبی نسبی (دوران) ایجاد شده در ستون ها با استفاده از روش های آماری مورد مطالعه شده است. با استفاده از حدود تقاضاهای لرزه ای مورد اشاره شده و با توجه به ماهیت ارتعاشی آن ها، پروتکل های دوگانه بارگذاری چرخه ای برای هر دو شدت لرزه ای یاد شده معرفی خواهند شد. استفاده از این پروتکل ها امکان شبیه سازی آثار لرزه ای محتمل در مقطع ستون های قاب های خمشی را فراهم می نماید. درگام دوم، به اهمیت ماهیت ارتعاشی آثار محوری شکل گرفته در ستون ها حین یک رخداد لرزه ای پرداخته خواهد شد. به منظور نیل به این هدف، نخست مدل های اجزای محدود از تعدادی از ستون های متداول در قابهای خمشی ساخته می شوند. پس از آن، ستون های مدلسازی شده تحت دو روند اعمال بار خارجی تحلیل می شود. یک بار، اعمال بارگذاری با استفاده از پروتکل دوگانه پیشنهادی خواهد بود و بار دیگر همان ستون ها تحت بار محوری ثابت همراه با بارگذاری جانبی چرخه ای تحلیل می شوند. در پایان به مقایسه رفتار ستون های نمونه تحت بارگذاری های یاد شده پرداخته خواهد شد.
كلید واژه: تقاضای لرزه ای، پروتکل بارگذاری، ستون ساختمانی، قاب های خمشی ویژه

توضیحات بیشتر