فایل ورد اثر افزودن زيركونيم بر ريزساختار و سختي آلياژ Al-6Zn-2.5Mg-1.5Cu توليدي به روش آلياژسازي مكانيكي

لینک دانلود

 فایل ورد اثر افزودن زيركونيم بر ريزساختار و سختي آلياژ Al-6Zn-2.5Mg-1.5Cu توليدي به روش آلياژسازي مكانيكي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر افزودن زيركونيم بر ريزساختار و سختي آلياژ Al-6Zn-2.5Mg-1.5Cu توليدي به روش آلياژسازي مكانيكي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر افزودن زيركونيم بر ريزساختار و سختي آلياژ Al-6Zn-2.5Mg-1.5Cu توليدي به روش آلياژسازي مكانيكي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر افزودن زيركونيم بر ريزساختار و سختي آلياژ Al-6Zn-2.5Mg-1.5Cu توليدي به روش آلياژسازي مكانيكي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي)

تعداد صفحات :14

در این تحقیق تاثیر افزودن زیركونیم بر ریزساختار و سختی آلیاژ Al-Zn-Mg تهیه شده به روش آلیاژسازی مكانیكی مورد بررسی قرار گرفت. پودرهای عنصری با تركیب Al-6Zn-2.5Mg-1.5Cu با افزودن یك و دو درصد وزنی زیركونیم در زمان های مختلف آسیاب شدند. سپس پودرهای آسیاب شده برای مدت 60 ساعت، در فشار 600 مگاپاسكال و دمای 380 درجه سانتی گراد برای 30 دقیقه پرس گرم شدند. ریزساختار پودرها و آلیاژهای انسجام یافته با استفاده از تفرق اشعه X و میكروسكوپ الكترونی روبشی همراه با آنالیزور EDS بررسی شدند. نتایج نشان داد قسمتی از زیركونیم در حین آلیاژسازی مكانیكی به زمینه آلومینیم نفوذ كرده است و تركیبات بین فلزی در زمان های مختلف آسیاب تشكیل نشده اند. پس از پرس گرم، فاز بین فلزی Al3Zr تشكیل شده است كه نه تنها بر رشد دانه بلكه بر سختی هم موثر بوده است. بعنوان مثال، میزان سختی نمونه های پرس گرم شده با افزودن یك و دو درصد وزنی زیركونیم، بترتیب از 4±197 ویکرز (HV) به 3±214 و 4±227 افزایش یافته است. بر اساس نتایج به دست آمده از الگوهای پراش اشعه ایكس و آزمون سختی سنجی، فاز بین فلزی MgZn2 بیش ترین تاثیر را بر روی افزایش سختی دارد. همچنین زیركونیم به عنوان تثبیت كننده اندازه دانه موثر است و اندازه دانه نمونه های پرس گرم شده با افزودن دو درصد وزنی زیركونیم از 47.4 به 35.3 نانومتر كاهش یافته است.
كلید واژه: آلیاژسازی مكانیكی، پرس گرم، فاز بین فلزی، ریزساختار

توضیحات بیشتر