فایل ورد بررسي تاثير افزودني آهن بر سنتز Si

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير افزودني آهن بر سنتز Si دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير افزودني آهن بر سنتز Si  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير افزودني آهن بر سنتز Si،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير افزودني آهن بر سنتز Si :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي)

تعداد صفحات :12

در تحقیق حاضر نقش افزودنی آهن بر سنتز نیترید سیلیسیوم به روش كربوترمال و نیتریداسیون از پیش سازه سیلیكاتی MCM-48 و عامل كربنی ساكاروز بررسی شد. ابتدا مزوحفره سیلیكاتی سنتز گردید. سپس با استفاده از انحلال MCM-48 و ساكاروز در آب دو بار تقطیر و خشك نمودن رسوب حاصله، مخلوط های دو تایی آماده شد. جهت بررسی نقش آهن، با افزودن آهن در محدوده یك، دو و سه درصد وزنی به مخلوط فوق، سیستم های سه تایی نیز آماده گردید. سپس عملیات نیتریداسیون در دمای 1400 درجه سانتی گراد و تحت اتمسفر نیتروژن انجام شد. خواص فیزیكی و میكروساختاری پیش سازه سیلیكاتی ونمونه های تولید شده به كمك تكنیك های گوناگون مانند الگوی پراش اشعه ایكس، میكروسكوپ الكترونی روبشی، آزمون ایزوترم جذب - واجذب نیتروژن و میكروسكوپ الكترونی عبوری مشخصه یابی شد. نتایج نشان می دهد با افزایش درصد وزنی آهن، میزان نیترید سیلیسیوم حاصله افزایش می یابد كه بیانگر نقش كاتالیستی این افزودنی می باشد. در واقع افزودنی آهن با تشكیل سیلیسایدهای آهن، مكان های مناسبی را جهت جوانه زنی نیترید سیلیسیوم فرآهم می آورد كه سبب بهبود سینتیك واكنش نیتریداسیون می گردد. تصاویر میكروسكوپ الكترونی روبشی نیز مورفولوژی متخلخل را برای نیترید سیلیسیوم نشان می دهد. مطالعات آزمونایزوترم جذب - واجذب نیتروژن نیز نشان می دهد، نمونه های نهایی دارای قطری كوچكتر نسبت به پیش سازه سیلیكاتی است و خصوصیات یك ماده میكرو حفره را دارا می باشد.
كلید واژه: نیترید سیلیسیوم، كربوترمال و نیتریداسیون، مزوپور

توضیحات بیشتر