فایل ورد طراحي الگوي رفتاري اجراي موفق استراتژي

لینک دانلود

 فایل ورد طراحي الگوي رفتاري اجراي موفق استراتژي دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد طراحي الگوي رفتاري اجراي موفق استراتژي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد طراحي الگوي رفتاري اجراي موفق استراتژي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد طراحي الگوي رفتاري اجراي موفق استراتژي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني)

تعداد صفحات :32

از آن جایی که تدوین استراتژی متناسب، وظیفه سنگین تیم مدیریت تلقی می شود، اما اجرای آن در سازمان به مراتب دشوارتر است. در این میان عوامل زیادی بر تبدیل برنامه ها به اقدامات سازمانی تاثیر می گذارند. تحقیقات نشان می دهند که عوامل انسانی از عوامل مهم در اجرای موفق استراتژی ها در سازمان ها محسوب می شوند. در این راستا پژوهش حاضر بر بعد انسانی (رفتاری) تاکید دارد. پژوهش حاضر از نظر رویکرد، پژوهش کیفی است که از استراتژی تئوری داده بنیاد و همچنین از طرح نظام مند اشتراس کوربین استفاده شده است. به منظور گردآوری داده ها با 18 خبره علمی - عملی شامل مدیران معاونان بانکی و اساتید دانشگاهی، مصاحبه های باز صورت گرفت. بر اساس دستورالعمل کدگذاری باز و محوری در قالب 22 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مفهوم سازی شده است. مدل اجرای موفق استراتژی به تبیین عوامل موثر بر اجرای موفق استراتژی (ها) و همچنین نحوه تعامل آنها با یکدیگر می پردازد، به طوری که اجرای موفق تابعی از بستر رفتاری به عنوان شرط علی رخ داد شایستگی های رفتاری اجرا محور بوده و توان اجرای استراتژی به همراه عوامل درون سازمانی و ثبات نسبی بستر حاکم منجر به پیامد نهایی یعنی تحقق چشم اندازها و اهداف، اجماع و چابکی سازمانی می شود.
كلید واژه: استراتژی، اجرای استراتژی، اجرای موفق استراتژی، رویکرد رفتاری

توضیحات بیشتر