فایل ورد بررسي ارتباط ابعاد پنج گانه شخصيت و رفتار شهروندي سازماني مديران دانشگاه هاي پيام نور استان گيلان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ارتباط ابعاد پنج گانه شخصيت و رفتار شهروندي سازماني مديران دانشگاه هاي پيام نور استان گيلان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ارتباط ابعاد پنج گانه شخصيت و رفتار شهروندي سازماني مديران دانشگاه هاي پيام نور استان گيلان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ارتباط ابعاد پنج گانه شخصيت و رفتار شهروندي سازماني مديران دانشگاه هاي پيام نور استان گيلان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ارتباط ابعاد پنج گانه شخصيت و رفتار شهروندي سازماني مديران دانشگاه هاي پيام نور استان گيلان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت توسعه و تحول

تعداد صفحات :16

بیش از دو دهه از زمانی که ارگان و همکاران برای اولین بار واژه رفتار شهروندی سازمانی را بیان کردند می گذرد. رفتار شهروندی سازمان همکاری هایی است که باعث افزایش عملکرد شده و اشاره به رفتاری است که برای سازمان سودمند بوده اما سازمان آن را برنامه ریزی نکرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط ابعاد مختلف شخصیت مدیران شعب دانشگاه پیام نور استان گیلان روی رفتار شهروندی سازمانی شان می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی است و بر اساس هدف کاربردی محسوب می شود. پرسش نامه های مدل پنج عاملی شخصیت کاستا و مک کری و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف بین مدیران دانشگاه های پیام نور استان گیلان توزیع گردید و تعداد 121 نفر به سوالات پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد و یافته ها نشان داد که رابطه معناداری بین شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد و بین ابعاد برون گرایی، وظیفه شناسی و سازگاری با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و رابطه ابعاد گشودگی و روان رنجوری با رفتار شهروندی سازمانی معنادار نیست و گشودگی ارتباط ناهم سویی با رفتار شهروندی سازمانی داشته است.
كلید واژه: ابعاد شخصیت، رفتار شهروندی سازمانی، مدیران

توضیحات بیشتر