فایل ورد تاثير فناوري اطلاعات بر رفتار سازماني (بررسي نقش ميزان مجازي بودن بر رفتار اعضاي تيم)

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير فناوري اطلاعات بر رفتار سازماني (بررسي نقش ميزان مجازي بودن بر رفتار اعضاي تيم) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير فناوري اطلاعات بر رفتار سازماني (بررسي نقش ميزان مجازي بودن بر رفتار اعضاي تيم)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير فناوري اطلاعات بر رفتار سازماني (بررسي نقش ميزان مجازي بودن بر رفتار اعضاي تيم)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير فناوري اطلاعات بر رفتار سازماني (بررسي نقش ميزان مجازي بودن بر رفتار اعضاي تيم) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت توسعه و تحول

تعداد صفحات :12

سازمان های امروزی به شکل گسترده ای بر ساختارهای تیمی متمرکز هستند تا وظایف خود را به نحو موثرتری انجام دهند. تشکیل تیم های سازمانی که از فناوری های اطلاعاتی برای برقراری ارتباط بین اعضا استفاده می کنند به منظور پاسخگویی به پویایی های محیط است. بهره مندی از این فناوری ها می تواند اثرات متفاوتی بر رابطه افراد در گروه ها و سازمان های مختلف داشته باشد. یکی از این اثرات در سطح گروهی شکل گیری مفهومی با عنوان میزان مجازی بودن تیم است که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر میزان مجازی بودن؛ به عنوان یک متغیر تعدیل گر بر رابطه تعارض، اعتماد و همکاری تیمی می باشد. به این منظور تیم های موجود در شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان گیلان به عنوان جامعه تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری تعداد 261 نفر از اعضای این تیم ها می باشند که به شکل تصادفی انتخاب شدند. نتایج بدست آمده از تحلیل همبستگی و رگرسیون نشان می دهد که میزان مجازی بودن روی رابطه تعارض، اعتماد و همکاری اثر می گذارد. همچنین میزان مجازی بودن تیم، ضمن افزایش میزان رابطه منفی بین تعارض و اعتماد و رابطه مثبت بین اعتماد و همکاری را کاهش می دهد.
كلید واژه: تیم مجازی، تعارض، رفتار سازمانی، فناوری اطلاعات

توضیحات بیشتر