فایل ورد بررسي تاثير سيرت نيکو بر اثربخشي کار گروهي (مورد مطالعه: گروه هاي هنري شهر اصفهان)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير سيرت نيکو بر اثربخشي کار گروهي (مورد مطالعه: گروه هاي هنري شهر اصفهان) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير سيرت نيکو بر اثربخشي کار گروهي (مورد مطالعه: گروه هاي هنري شهر اصفهان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير سيرت نيکو بر اثربخشي کار گروهي (مورد مطالعه: گروه هاي هنري شهر اصفهان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير سيرت نيکو بر اثربخشي کار گروهي (مورد مطالعه: گروه هاي هنري شهر اصفهان) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني)

تعداد صفحات :25

در سال های اخیر، اثربخشی کار گروهی به عنوان مفهومی حیاتی و استراتژیک در سازمان مطرح شده است که فرآیند کسب و کار را بهبود داده و منجر به ارتقا عملکرد نیروی انسانی می شود. اعضای گروه باید مطمئن باشند که گروه، مهارت ها و شایستگی لازم برای رسیدن به اهداف را دارد و شرط این امر آگاهی از سیرت نیکوی رهبران و اعضای گروه است.هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سیرت نیکو بر اثربخشی کارگروهی در بین گروه های هنری شهر اصفهان بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی می باشد. نمونه مورد مطالعه شامل 90 نفر از اعضای گروه های هنری شهر اصفهان در سال 1393 بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. پرسشنامه های سیرت نیکو و اثربخشی کارگروهی ابزارهای گردآوری داده ها بوده اند. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که سیرت نیکو بر اثربخشی کار گروهی افراد فعال در گروه های هنری شهر اصفهان تاثیرگذار بوده است.
كلید واژه: سیرت، سیرت نیکو، اثربخشی کارگروهی

توضیحات بیشتر