فایل ورد بررسي تاثير استغراق آبشكن بر پارامترهاي آشفتگي در اطراف آبشكن مستقر در قوس 90

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير استغراق آبشكن بر پارامترهاي آشفتگي در اطراف آبشكن مستقر در قوس 90 دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير استغراق آبشكن بر پارامترهاي آشفتگي در اطراف آبشكن مستقر در قوس 90  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير استغراق آبشكن بر پارامترهاي آشفتگي در اطراف آبشكن مستقر در قوس 90،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير استغراق آبشكن بر پارامترهاي آشفتگي در اطراف آبشكن مستقر در قوس 90 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي عمران (فني و مهندسي مدرس)

تعداد صفحات :20

در این پژوهش میدان جریان اطراف آبشكن T شكل مستقر در قوس 90o با مطالعه پارامترهای آماری بررسی شد. برای این منظور از دو آبشكن با درصد استغراق 5% و 50% استفاده شد. آبشكن ها در زاویه 45o نسبت به ابتدای قوس قرار گرفتند و آزمایش ها در شرایط كف صلب (بدون حركت رسوبات) انجام شد. در این پژوهش میدان جریان اطراف آبشكن مستغرق بررسی و احتمال ایجاد پدیده های چهارگانه آشفتگی و تنش های رینولدز در جهت های طولی و عرضی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان دهنده تشكیل دو جریان ثانویه در امتداد عرض كانال است. در نزدیك نوك بالادست آبشكن تنش های رینولدز برشی بزرگتری در آبشكن با 5% استغراق مشاهده شد كه نشان دهنده قدرت بیشتر گردابه نعل اسبی به دلیل جریان روبه پایین قوی تر در این ناحیه است. توسعه حفره آبشستگی به سمت پایین دست در امتداد لایه برشی می تواند به دلیل احتمال بیشتر پدیده های آشفتگی بیرون رانی و جاروبی و افزایش تنش های رینولدز برشی در این ناحیه باشد. تنش های رینولدز برشی نیز در نزدیك كف در لایه برشی اطراف آبشكن با 5% استغراق بیشتر از آبشكن با 50% استغراق است و عامل توسعه بیشتر حفره آبشستگی به سمت پایین دست در آبشكن با درصد استغراق كمتر است.
كلید واژه: آبشكن مستغرق، جریان آشفته، پارامترهای آماری، پدیده های چهارگانه

توضیحات بیشتر