فایل ورد بررسي عددي اثر عدد فرود بالادست بر الگو و مشخصات جريان در امتداد سرريز جانبي لبه تيز مستطيلي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عددي اثر عدد فرود بالادست بر الگو و مشخصات جريان در امتداد سرريز جانبي لبه تيز مستطيلي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عددي اثر عدد فرود بالادست بر الگو و مشخصات جريان در امتداد سرريز جانبي لبه تيز مستطيلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عددي اثر عدد فرود بالادست بر الگو و مشخصات جريان در امتداد سرريز جانبي لبه تيز مستطيلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عددي اثر عدد فرود بالادست بر الگو و مشخصات جريان در امتداد سرريز جانبي لبه تيز مستطيلي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي عمران (فني و مهندسي مدرس)

تعداد صفحات :18

سرریزهای جانبی دارای كاربرد گسترده ای در مهندسی هیدرولیك است، كه به علت حساسیت موضوع نیاز به طراحی و بررسی دقیق دارند. در این مقاله جریان عبوری از سرریز جانبی مستطیلی لبه تیز مستطیلی واقع در کانال باز با استفاده از نرم افزار FLOW-3D شبیه سازی شده است. مدل آشفتگی RNG k-e به منظور بستن معادلات ناویراستوکس و روش VOF برای مدل سازی تغییرات پروفیل سطح آزاد به کار رفته است. در این پژوهش پس از درستی آزمایی نتایج مربوطه به توزیع مولفه های مختلف سرعت و زاویه جت خروجی در مجاورت تاج سرریز جانبی پرداخته می شود. نتایج در این مطالعه نشان می دهد، با کاهش عدد فرود، بیشترین و کمترین سرعت طولی در طول سرریز جانبی به ترتیب افزایش و كاهش می یابد. با كاهش عدد فرود، بیشترین سرعت جانبی در طول سرریز جانبی افزایش می یابد، كه بیانگر افزایش دبی عبوری از سرریز جانبی است. همچنین توزیع مولفه های مختلف سرعت در برابر تغییرات ارتفاع جریان در روی وسط تاج سرریز برای عدد فرود های متفاوت نشان می دهد، با كاهش عدد فرود، توزیع سرعت طولی در راستای ارتفاع به ویژه در نزدیك تاج سرریز غیر یكنواخت تر می شود. برای اعداد فرود متفاوت، سرعت جانبی تا ارتفاع معینی از روی تاج سرریز افزایش می یابد و سپس با افزایش ارتفاع و نزدیك شدن به سطح آزاد جریان مقدارآن كاهش می یابد. ماكزیمم سرعت قائم برای عدد فرود های متفاوت، در نزدیكی تاج سرریز رخ می دهد و با افزایش ارتفاع و نزدیك شدن به سطح آزاد جریان مقدار آن به تدریج كاهش می یابد. با كاهش عدد فرود، سرعت قائم در نزدیكی سطح آزاد جریان به دلیل حرکت جریان به سمت پایین منفی است. در خصوص سطح آزاد جریان در مجاورت سرریز جانبی، با افزایش عدد فرود بالادست، عمق سطح آب در انتهای سرریز جانبی دچار تغییرات شدیدی می شود.
كلید واژه: سرریز جانبی، نرم افزار FLOW-3D، عدد فرود، الگوی جریان، توزیع سرعت

توضیحات بیشتر