فایل ورد طراحي مدل کسب مزيت رقابتي از سرمايه اجتماعي بيروني سازمان محور و مدير محور با تبيين نقش ابعاد قابليت هاي پويا

لینک دانلود

 فایل ورد طراحي مدل کسب مزيت رقابتي از سرمايه اجتماعي بيروني سازمان محور و مدير محور با تبيين نقش ابعاد قابليت هاي پويا دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد طراحي مدل کسب مزيت رقابتي از سرمايه اجتماعي بيروني سازمان محور و مدير محور با تبيين نقش ابعاد قابليت هاي پويا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد طراحي مدل کسب مزيت رقابتي از سرمايه اجتماعي بيروني سازمان محور و مدير محور با تبيين نقش ابعاد قابليت هاي پويا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد طراحي مدل کسب مزيت رقابتي از سرمايه اجتماعي بيروني سازمان محور و مدير محور با تبيين نقش ابعاد قابليت هاي پويا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني)

تعداد صفحات :24

تحقیق حاضر با هدف تحلیل سرمایه های اجتماعی بیرونی در دو دسته بندی مدیر و سازمان محور بر مزیت رقابتی سازمانی انجام شده است. در این مسیر از میانجی گری ابعاد قابلیت های پویا و همچنین تعدیل گرهای محیطی استفاده گردید. این تحقیق از نوع ترکیبی و با رویکرد طرح اکتشافی - مدل ایجاد گونه شناسی - بوده و فرایند تحقیق در سه بخش کمی – کیفی - کمی شکل گرفته است. در مرحله کمی ابتدایی از بررسی گسترده ادبیات برای استخراج مدل اولیه استفاده شد. مرحله کیفی با ابزار مصاحبه های عمیق انجام شده است و با بررسی مجدد ادبیات تحقیق، مدل مفهومی نهایی ترسیم شد. برای بخش سوم، ابعاد پرسشنامه تهیه شده با رویکردهای مختلف پایایی و روایی آن ها بررسی شد و با روش نمونه گیری تصادفی در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان توزیع و از 352 پرسشنامه مناسب برگشت داده شده برای تحلیل کمی استفاده گردید. سرمایه اجتماعی بیرونی مدیر محور تاثیرگذاری معناداری بر ابعاد میانجی، بجز یادگیری سازمانی نداشته است، در مقابل سرمایه اجتماعی بیرونی سازمان محور، به شدت بر تمام ابعاد میانجی تاثیر داشته است. از بین ابعاد قابلیت های پویا، هوشمندی رقابتی نقش مهمی در تحقیق حاضر داشته است و تلاطم تکنولوژیکی نیز بیشترین تاثیر معنادار را از بین تعدیلگرها در مدل داشته است. توجه به ایجاد اتحادیه های قوی و تاثیرگذار، محور قراردادن اهداف سازمانی در روابط و همچنین جذب مستمر نیروی های نخبه و ماهر از جمله پیشنهادات برای این صنعت می باشد.
كلید واژه: مزیت رقابتی، سرمایه اجتماعی بیرونی مدیر محور، سرمایه اجتماعی بیرون سازمان محور

توضیحات بیشتر