فایل ورد معيار شدت مناسب براي ارزيابي خطوط لوله فولادي مدفون پيوسته در چهارچوب مهندسي زلزله عملكردي

لینک دانلود

 فایل ورد معيار شدت مناسب براي ارزيابي خطوط لوله فولادي مدفون پيوسته در چهارچوب مهندسي زلزله عملكردي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد معيار شدت مناسب براي ارزيابي خطوط لوله فولادي مدفون پيوسته در چهارچوب مهندسي زلزله عملكردي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد معيار شدت مناسب براي ارزيابي خطوط لوله فولادي مدفون پيوسته در چهارچوب مهندسي زلزله عملكردي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد معيار شدت مناسب براي ارزيابي خطوط لوله فولادي مدفون پيوسته در چهارچوب مهندسي زلزله عملكردي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي عمران (فني و مهندسي مدرس)

تعداد صفحات :17

بررسی هم بستگی بین پارمترهای نیاز مهندسی و معیارهای شدت مختلف دارای اهمیت زیادی در مهندسی زلزله عملكردی برای تخمین نیاز لرزه ای سازه است. در این پژوهش نیاز لرزه ای خطوط لوله فولادی مدفون پیوسته با توجه به روشی مبتنی بر عملكرد بررسی شده است. تحلیل دینامیكی فزاینده بر روی دو لوله فولادی مدفون با قطر به ضخامت (D/t)، عمق دفن به قطر (H/D) و فشار داخلی متفاوت و نیز مشخصات خاك مختلف با استفاده از مجموعه ای از ركوردهای زمین لرزه حوزه دور انجام گرفته است. مدلسازی با استفاده از روش اجزاء محدود انجام شده كه در آن از المانی مبتنی بر تئوری تیر تیموشنكو برای مدل سازی لوله استفاده شده و برای مدلسازی خاك از فنرها و میراگرهای معادل استفاده شده است. كرنش فشاری محوری پیك در بحرانی ترین مقطع لوله به عنوان پارامتر نیاز مهندسی برای لوله فولادی مدفون پیوسته انتخاب شده و سپس شانزده معیار شدت زمین لرزه بالقوه در نظر گرفته شده اند. با استفاده از تحلیل رگرسیون، كارایی و كفایت این معیارهای شدت در برآورد پاسخ لرزه ای خطوط لوله فولادی پیوسته مدفون بررسی شده و مشخص شد كه مقادیر پاسخ بیشینه (مانند PGA، PGV، PGD و PGV2/PGA) و نیز معیارهای شدت طیفی در زمان تناوب اصلی خط لوله (یعنی، sa (t1, 5%)، sv (t1, 5%) و sd (t1, 5%)) معیارهای شدت ناكارایی است. در پایان معلوم شد كه جذر میانگین مربعات جابه جایی (RMSd) معیار شدت بهینه برای خطوط لوله فولادی مدفون پیوسته است.
كلید واژه: خط لوله مدفون پیوسته، معیار شدت، كارایی، كفایت، مهندسی زلزله عملكردی

توضیحات بیشتر