فایل ورد شبيه سازي آبشستگي و ميدان جريان در اطراف دو پايه كنار يكديگر با استفاده از مدل عددي SSIIM (يادداشت تحقيقاتي)

لینک دانلود

 فایل ورد شبيه سازي آبشستگي و ميدان جريان در اطراف دو پايه كنار يكديگر با استفاده از مدل عددي SSIIM (يادداشت تحقيقاتي) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شبيه سازي آبشستگي و ميدان جريان در اطراف دو پايه كنار يكديگر با استفاده از مدل عددي SSIIM (يادداشت تحقيقاتي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شبيه سازي آبشستگي و ميدان جريان در اطراف دو پايه كنار يكديگر با استفاده از مدل عددي SSIIM (يادداشت تحقيقاتي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شبيه سازي آبشستگي و ميدان جريان در اطراف دو پايه كنار يكديگر با استفاده از مدل عددي SSIIM (يادداشت تحقيقاتي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي عمران (فني و مهندسي مدرس)

تعداد صفحات :13

آبشستگی پیرامون پایه های پل در معرض جریان امری اجتناب ناپذیر است. برآورد عمق آبشستگی و فهم الگوی جریان اطراف پایه می تواند كمك زیادی به طراحی ایمن پایه كند. در این مطالعه از مدل عددی SSIIM به عنوان یك مدل دینامیك سیالات محاسباتی (CFD) برای مدل سازی همزمان جریان و رسوب در اطراف گروه شمع در معرض جریان استفاده شده است. از داده ها و نتایج آزمایشگاهی مربوط به دو پایه كنار یكدیگر به عنوان یك حالت خاص گروه شمع برای واسنجی و شناخت بهتر این مدل استفاده شده است. در این مدل معادلات سه بعدی ناویر-استوكس برای جریان به همراه مدل های آشفتگی k-e و k-w حل شده و از خروجی های محاسبات جریان برای حل معادلات انتقال رسوب استفاده شده است. با بررسی الگوی آبشستگی دو پایه و مقایسه آن با مقادبر آزمایشگاهی مشخص شد كه مدل عددی SSIIM، محاسبات جریان رو به پایین در جلوی پایه ها و در نتیجه عمق آب شستگی در این منطقه را با دقت قابل قبولی می کند. اما اثر گردابه های دنباله ای در پشت پایه ها و اثر تداخل گردابه های نعل اسبی بین پایه ها را بیش از واقعیت در نظر گرفته و مقادیر عمق های آب شستگی در این نواحی بیش از مقادیر واقعی است. الگوی آبشستگی حاصل از به كارگیری مدل آشفتگی k-e دقت بسیار بهتری نسبت به الگوی آبشستگی حاصل از به كارگیری مدل k-w در پیرامون دو پایه دارد. البته لازم به گفتن است به دلیل پیچیدگی محاسبات جریان و رسوب و ساده سازی های انجام شده برای مدل سازی، نتایج بدون اشكال نیست.
كلید واژه: آبشستگی، مدل سازی، SSIIM، دو پایه

توضیحات بیشتر