فایل ورد بهينه سازي زاويه جام پرتابي مثلثي و عرض سرريز شوت با استفاده از الگوريتم ژنتيك

لینک دانلود

 فایل ورد بهينه سازي زاويه جام پرتابي مثلثي و عرض سرريز شوت با استفاده از الگوريتم ژنتيك دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بهينه سازي زاويه جام پرتابي مثلثي و عرض سرريز شوت با استفاده از الگوريتم ژنتيك  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بهينه سازي زاويه جام پرتابي مثلثي و عرض سرريز شوت با استفاده از الگوريتم ژنتيك،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بهينه سازي زاويه جام پرتابي مثلثي و عرض سرريز شوت با استفاده از الگوريتم ژنتيك :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي عمران (فني و مهندسي مدرس)

تعداد صفحات :13

سرریزهای پرش اسکی یکی از سیستم های مستهلک کننده انرژی جریان است. بیشتر ضوابط طراحی هیدرولیكی جام های پرتابی متكی بر روش های تحلیلی و تجربی به دست آمده از مدل های هیدرولیكی است. با توجه اهمیت سرریزها در ایمنی سدها، این سازه ها بایستی سازه ای قوی، مطمئن و با راندمان بالا انتخاب شوند. زاویه جام مثلثی یكی از پارامتر های اساسی در طراحی جام محسوب می شود، چرا كه میزان فشار دینامیكی بر روی جام، طول جت خروجی از جام، میزان استهلاك انرژی و عمق آبشستگی و غیره متاثر از این پارامتر است. در این پژوهش به منظور افزایش راندمان سرریز، با به كارگیری روش بهینه سازی ژنتیك سعی در طراحی بهینه زاویه انحراف جام مثلثی و عرض سرریز تنداب شده است. برای دست یابی به اهداف یاد شده ابتدا، روابطی كه به وسیله حجتی در سال 1392 برای ارتفاع معادل فشار دینامیكی بر روی جام، طول جت خروجی از جام و عمق آبشستگی معرفی شده است، به عنوان پارامتر های تابع هدف مورد استفاده قرار گرفته اند. سپس وزن های مربوط به پارامتر های تابع هدف با استفاده از اطلاعات مربوط به سرریز سد كارون 3 كالیبره شده و درپایان زاویه جام مثلثی و عرض سرریز شوت به كمك الگوریتم بهینه سازی ژنتیك طراحی شده است. با در نظر گرفتن پارامتر های طراحی سرریز سد كارون 3، میزان عرض سرریز تنداب و زاویه جام مثلثی طراحی شده به كمك الگوریتم ژنتیك بترتیب 17.4 متر و 30 درجه و اختلاف آن ها با سرریز تنداب و زاویه جام مثلثی سرریز سد كارون 3 بترتیب %16 و %0 به دست آمده است كه نشان می دهد الگوریتم ژنتیك پتانسیل بالایی برای طراحی پارامتر های گفته شده دارد.
كلید واژه: جام پرتابی مثلثی، عرض سرریز تنداب، پرش اسكی، الگوریتم ژنتیك

توضیحات بیشتر